Lịch công tác tuần từ ngày 15/01 đến hết ngày 21/01/2018

 | Lượt xem: 691
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo chậm lương tháng 01/2018

 | Lượt xem: 267
 Hiện nay, do chưa có Quyết định phân bổ và giao dự toán Ngân sách năm 2018 của Bộ, nên việc trả lương tháng 01/2018 cho cán...

Thông báo vv tổ chức thi tiếng Anh bài thi TOEIC của Viện Kháo thí giáo dục Hoa Kỳ - ETS đợt 1 năm 2018

 | Lượt xem: 1148
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Diễn đàn Quốc tế lần thứ nhất về Phát triển bền vững tại Việt Nam 2018

 | Lượt xem: 538
Diễn đàn Quốc tế lần thứ nhất về Phát triển bền vững tại Việt Nam 2018 Thời gian: 18/1/2018: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội    ...

Phó Giám đốc Trần Trọng Nguyên làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

 | Lượt xem: 524
          Thực hiện mục tiêu đào tạo gắn với thị trường lao động, đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ việc làm đối với sinh viên...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 428
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 03/HVCSPT-ĐT ...

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01 đến hết ngày 14/01/2018

 | Lượt xem: 1041
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch trực khoa Tháng 1 năm 2018

 | Lượt xem: 83
Lịch trực

Thông bảo mở lớp và lịch đăng ký học phần thực tập TN học kỳ II năm học 2017-2018 cho khóa 5 hệ đại trà

 | Lượt xem: 542
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Thông báo thay đổi giảng đường và bổ sung thời gian đăng ký các lớp học phần học kỳ II

 | Lượt xem: 2219
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN   ...

Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

 | Lượt xem: 57
Lịch trực tháng 01/2018 khoa Chính sách công

Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ

 | Lượt xem: 659
Ngày 28/12/2017, Giám đốc đã ký Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ban hành Quy chế thu chi nội bộ để thay thế Quyết định số 519/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015. ...

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 | Lượt xem: 36525
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-HVCS ngày 01/12/2008

Phòng Tổ chức - Hành chính

 | Lượt xem: 37945
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17/8/2011

Lịch công tác tuần từ ngày 01/01 đến hết ngày 07/01/2018

 | Lượt xem: 814
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo tin buồn

 | Lượt xem: 1603
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tin buồn: Bà Nguyễn Thị Phiên, sinh năm 1939, là mẹ đẻ của bà Nguyễn...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 2, năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 680
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 123/TB-HVCSPT ...

Báo vietnamnet đưa tin về khóa tập huấn dành cho Bí thư Tỉnh do Học viện tổ chức

 | Lượt xem: 2746
Các Bí thư, Chủ tịch các tỉnh đã cùng tham gia khóa tập huấn “Lãnh đạo để địa phương cất cánh” do Học viện Chính...

Lịch công tác tuần từ ngày 25/12 đến hết ngày 31/12/2017

 | Lượt xem: 766
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12 đến hết ngày 24/12/2017

 | Lượt xem: 2154
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...