Ban Giám đốc
 | Lượt xem: 40943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

PGS.TS. Đào Văn Hùng

Thành viên Hội đồng Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia
Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Ngân hàng-Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Giảng dạy các môn:
1. Lý thuyết tài chính tiền tệ (sinh viên)
2. Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương
3. Tài chính –Ngân hàng và sự phát triển (chương trình cao học)
Các ấn phẩm:
1. "Study case:  People s Credit Funds in Vietnam". do Development International Desjardns, Canada phát hành bằng 3 thứ tiếng: Anh; Pháp và Tây Ban Nha năm 1998.
2.  "Micro financial systems development in Asian transitional economies", do tổ chức Asia pacific rural and agricultural credit (Hiệp hội tín dụng nông nghịêp và nông thôn châu Á, Thái bình dương) và tổ chức International fund for agricultural development (Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế) ấn hành năm 1998..
3. "Mercado de credito informaly microfinanzas en Vietnam" do tổ chức  Banco Interamericano de Desarrollo  (Ngân hàng phát triển Liên châu Mỹ) ấn hành Năm 2001.
4. " Phát triển hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam" do Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản Năm 2005.

Email: daohung@apd.edu.vn

daohungvan@gmail.com

Tel: 04 85879138

 

 

Phó Giám đốc

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên

Thành viên Hội đồng khoa học, Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (do GS. Ngô Bảo Châu làm Chủ tịch Hội đồng).

Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Bộ môn Toán tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Email: nguyenttc@gmail.com

Điện thoại: 04. 37957369