Danh sách phân xe đối với sinh viên đi học Quốc phòng và An Ninh
 | Lượt xem: 3741

Ngày 01/7/2018, Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng đưa sinh viên đi học Quốc phòng an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc. Danh sách phân xe cho sinh viên tải TẠI ĐÂY.