Hội nghị công chức viên chức và người lao động năm học 2019 – 2020.
 | Lượt xem: 407

Sáng ngày 08/11/2019, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức và người lao động. Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2019 – 2020.

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Tạ Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía Học viện có sự tham gia của PGS,TS Đào Văn Hùng, Bí thư đảng ủy - Giám đốc Học viện; PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Phó Giám đốc; TS Giang Thanh Tùng, Phó Giám đốc; TS Nguyễn Thế Vinh, Phó Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Cán bộ, Giảng viên, Người lao động toàn Học viện.

           

Giám đốc Học viện, PGS. TS. Đào Văn Hùng khai mạc Hội nghị

Sau diễn văn khai mạc Hội nghị, Ths Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch công đoàn Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018 – 2019; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

ThS. Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch công đoàn Học viện trình bày báo cáo

Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong năm học 2018 – 2019 trên tất cả các mặt hoạt động của Học viện, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh và đào tạo đại học, sau đại học; công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác cán bộ; công tác chính trị sinh viên,… 

Tiếp đó, Báo cáo cũng chỉ rõ phương hướng triển khai các nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2019 – 2020. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ chủ yếu sau: Xác định công tác tuyển sinh và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của Học viện; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng đối với người học; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo trong Học viện; Nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý của cán bộ quản lý; Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; Phát huy tối đa nguồn lực của Học viện, đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống và trí tuệ tập thể, đảm bảo Học viện phát triển bền vững.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tổng kết của đại biểu Nguyễn Nam Hải, Trưởng ban Thanh tra nhân dân về công tác thanh tra nhiệm kỳ 2018 – 2019 và kế hoạch năm học 2019 -2020.

Đặc biệt, tại Hội nghị này có các trình bày 3 đề án quan trọng liên quan đến sự phát triển trong tương lai của 3 Phó giám đốc Học viện để các cán bộ, viên chức và người lao động thảo luận, góp ý.

TS Nguyễn Thế Vinh, Phó Giám đốc trình bày ý tưởng về Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn 2035

TS Giang Thanh Tùng, Phó Giám đốc trình bày Đề án tự chủ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển

TS Nguyễn Thế Hùng, trưởng Phòng Đào tạo trình bày Công tác triển khai kế hoạch học tập

Học kỳ II năm học 2019-2020

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên, Phó Giám đốc trình bày về Đề án vị trí việc làm và điều chỉnh Quy chế thu chi nội bộ.

Ths Lê Công Thành, Trưởng ban Điều hành dự án báo cáo tiến độ dự án xây dựng Học viện tại Nam An Khánh

Chúc mừng những thành công của Học viện trong năm học 2018 - 2019, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao những kết quả Học viện đã đạt được trong năm học qua, Học viện Chính sách và Phát triển vẫn đang khẳng định được vị thế của mình trên thị trường giáo dục Việt Nam, ngoài ra còn đóng góp tích cực trong các hoạt động công đoàn của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

 Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tạ Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ghi nhận công tác cán bộ của Học viện, trong năm qua đã thu hút được cán bộ, giảng viên có trình độ về chuyên môn và đề xuất những cán bộ nguồn chất lượng cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư....

  Bà Tạ Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ phát biểu về chiến lược phát triển Học viện

Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý cho công tác thi đua khen thưởng của Học viện cần có thêm những tiêu chí chi tiết hỗ trợ việc đánh giá cá nhân xuất sắc.

  Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng vụ Thi đua Khen thưởng tham luận về công tác thi đua khen thưởng

Hội nghị cũng đã được nghe Giám đốc Đào Văn Hùng trực tiếp trao đổi, giải đáp những ý kiến của viên chức, người lao động về một số nội dung trong công tác quản lý, đào tạo, chế độ nội bộ, thi đua khen thưởng …tất cả đều được công khai, dân chủ.

Bế mạc Hội nghị, PGS,TS Đào Văn Hùng, Bí thư đảng ủy - Giám đốc Học viện nhấn mạnh kế hoạch và nhiệm vụ trong thời gian tới: Xây dựng phương án tự chủ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển; Cán bộ quản lý đến giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên đều phải nâng cao năng lực, trau dồi kỹ năng, đổi mới, sáng tạo, phát huy mọi tiềm lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, tiếp tục giữ vững uy tín của Học viện và xây dựng Học viện là địa chỉ tin cậy của người học và xã hội.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 14h00 cùng ngày.

Bài và ảnh: Trung tâm CNTT, TV&TT