Lịch công tác tuần từ ngày 06/3 đến hết ngày 12/3/2017
 | Lượt xem: 1275

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/3/2017 đến 12/3/2017
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/3/2017)
9h00 Họp phân bổ kinh phí năm 2017 Giám đốc, các đ/c: Nguyên, Thế Hùng, Hồng Quân, Minh Vân, Tiến Hùng, Hoàng Tuấn, Thành, Trâm, Hoài, Hòa Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
14h00 - Công tác tổ chức hội thảo quốc tế vào tháng 10/2017;
- Trao đổi về hợp tác nghiên cứu;
- Thảo luận một số nội dung nghiên cứu có thể tham gia Nafosted 2017;
- Thảo luận về đào tạo chứng chỉ liên kết dành cho sinh viên và chứng chỉ quốc tế dành cho người đi làm.
Giám đốc, Lãnh đạo các khoa chuyên ngành, Lãnh đạo các phòng: TCHC, QLĐT, KHHT; đ/c: Nguyên, Thế Đông. Giám đốc
Đào Văn Hùng
P.505  
Thứ Ba (ngày 07/3/2017)
8h00 Lễ mít tinh kỷ niệm ngày 08/3 và Tọa đàm chuyên đề về Phụ nữ và Hạnh phúc gia đình Toàn thể cán bộ nữ cơ quan (trừ giảng viên có giờ giảng) Công đoàn Bộ Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu 
 
Thứ Tư (ngày 08/3/2017)
8h30 Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 khoa Chính sách công Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, sinh viên khoa CSC, Giảng viên thỉnh giảng; giảng viên quan tâm  PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh  Hội trường 702  
11h30 Gặp mặt chúc mừng cán bộ, giảng viên Nữ Học viện nhân ngày 8/3 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên nữ  Công đoàn Hv Hội trường tầng 2,
số 123, Nguyễn Phong Sắc
 
Thứ Năm (ngày 09/3/2017)
14h00 Hội nghị thông qua Quy chế thu chi nội bộ Ban Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên (trừ giảng viên có giờ giảng) Giám đốc
Đào Văn Hùng
Hội trường tầng 8  
Thứ Sáu (ngày 10/3/2017)
8h00
(cả ngày)
Nói chuyện chuyên đề "Chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên tại Học viện" Toàn thể sinh viên nữ (Theo lịch phòng CT và CTSV đã thông báo các khoa) Bệnh viện Phụ sản
An Thịnh 
Hội trường 702 Đề nghị các CVHT thông báo tới sinh viên nữ của lớp
8h30 Hội nghị "Triển khai Nghị quyết 19/2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh" Giám đốc Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam, và
Lãnh đạo Bộ KHĐT
Khách sạn Pan Pacific, số 1,
 Thanh niên
 
11h30 Tập huấn công tác xúc tiến tuyển sinh tại các điểm trường THPT  PhòngQLĐT, các sinh viên trong danh sách Đoàn TN tập hợp TS. Nguyễn Thế Hùng Hội trường 702  
Thứ Bảy (ngày 11/3/2017) 
8h30 Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 khoa Tài chính tiền tệ   Khách mời: Giám đốc Đào Văn Hùng, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, TT TTKT, CTSV; Toàn thể giảng viên khoa TCTT, sinh viên khoa TCTT, Giảng viên thỉnh giảng; giảng viên quan tâm  TS. Nguyễn Thạc Hoát Hội trường 702  
14h00 Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 khoa Kế hoạch phát triển Đại diện phòng: QLĐT, CTSV, ĐTN; Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa KHPT, sinh viên khoa KHPT, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên quan tâm Ths. Lê Huy Đoàn Hội trường 702  
Chủ Nhật (ngày 12/3/2017) 
8h00 Cuộc thi "Trí tuệ APD" Khách mời, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên quan tâm, toàn thể sinh viên  Đoàn thanh niên  Sảnh tầng 1  
Các Khoa Quản lý sinh viên tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017 trước ngày 10/3/2017.
Các Khoa thực hiện Hội nghị sơ kết theo Hướng dẫn của Học viện đã ban hành.