Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 18/6/2018)
 | Lượt xem: 854

Lịch trực và lịch giảng của Bộ môn Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 18/6/2018

Thực hiện kế hoạch phân công giảng dạy kỳ III năm học 2017 – 2018 của Phòng Quản lý Đào tạo và xét kế hoạch công việc của các giảng viên, Bộ môn Luật kinh tế thông báo về lịch giảng và điều chỉnh lịch trực của các giảng viên bộ môn như sau:

STT

GIẢNG VIÊN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

SÁNG

1

Lưu Thị Tuyết

PLKT

Tiết 4-5

PLKT

Tiết 1-3

Trực

(10h-12h)

PLKT

Tiết 6-8

 

 

2

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

 

Trực

(9h-11h)

 

3

Đặng Minh Phương

 

 

 

 

Trực

(9h-11h)

 

Ghi chú: - Lịch giảng Pháp luật kinh tế: từ 18/6/2018 – 29/7/2018

            - Lịch trực của GV Lưu Thị Tuyết, Nguyễn Tiến Đạt và Đặng Minh Phương áp dụng từ ngày 18/6/2018.