Thông báo thay đổi tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình
 | Lượt xem: 1854

Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính vv hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước,

Học viện Chính sách và phát triển đã mở tài khoản 3714 - tiền gửi thu sự nghiệp tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình để thực hiện đúng tính chất nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị;

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo từ 1/6/2018, các hợp đồng kí đã kí bên tài khoản 3712.1.1087916 phải thay đổi thông tin tài khoản thành: 3714.0.1087916 theo phụ lục Hợp đồng mới đủ điều kiện để làm thủ tục thanh toán.

Các hợp đồng kí mới từ 1/6/2018 chi từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện phải kí theo thông tin:

Học viện chính sách và Phát triển

TK số 3714.0.1087916 Tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình

Bản mềm phụ lục Hợp đồng các đơn vị tải TẠI ĐÂY.

Phòng Kế hoạch Tài chính thong báo đến các đơn vị biết và thực hiện.