Lịch công tác tuần từ ngày 21/8 đến hết ngày 27/8/2017

 | Lượt xem: 552
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo tổ chức xếp chuyên ngành đối với thí sinh nhập học năm 2017

 | Lượt xem: 40
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁ T TRIỂN Số: 68/TB-HVCSPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

Thông báo thay đổi lịch trực từ ngày 21/8 - 31/08/2017

 | Lượt xem: 12
Khoa Kinh tế đối ngoại thông báo lịch trực khoa của cán bộ, giảng viên từ ngày 21/08 - 31/08/2017 tải tại đây

Lịch học và danh sách lớp học tuần sinh hoạt chính trị khóa 8

 | Lượt xem: 1681
Tải Danh sách TẠI ĐÂY Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Thông báo hủy học phần HKI

 | Lượt xem: 400
Tải  TẠI ĐÂY

Lịch trực Bộ môn Luật (từ 21/8/2017)

 | Lượt xem: 46
Lịch trực

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2017 đợt 2

 | Lượt xem: 2866
Tải Danh sách T ẠI ĐÂY

Đề cương môn học

 | Lượt xem: 120
Tra cứu đề cương môn học tại đây

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017

 | Lượt xem: 3875
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo điều chỉnh số lần điểm danh

 | Lượt xem: 553
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      PHÒNG TỔ CHỨC – HÀN H CHÍNH            ...

Kết quả phúc khảo khóa 7

 | Lượt xem: 303
Tải TẠI ĐÂY

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8 đến hết ngày 20/8/2017

 | Lượt xem: 1146
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017

 | Lượt xem: 66
Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017 File đính kèm : Tải tại đây

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 85
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 253
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 79
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 97
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

lịch trực tuần từ ngày 14/8-20/8/2017

 | Lượt xem: 99
Lịch trực khoa TCTT

TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH

 | Lượt xem: 128
TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH