Lịch công tác tuần từ ngày 24/04 đến hết ngày 30/04/2017

;

HÀNH TRÌNH SINH VIÊN APD DỰ THI GAMESHOW VUA BÁN HÀNG

;

Lịch công tác tuần từ ngày 17/4 đến hết ngày 23/4/2017

;

Ngân hàng thế giới (WB) làm việc với Học viện Chính sách và Phát triển

;

Thư mời tham dự Tọa đàm khoa học chủ đề: "Inequality and Economic Growth: How to use Capital Tax?"

;

Thư mời dự Hội thảo: "Chiến lược thương hiệu gắn với phát triển xanh"

;

Lịch công tác tuần từ ngày 10/4 đến hết ngày 16/4/2017

;

Mời viết bài tham luận tham gia Diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế 2017

;

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Học viện CS và PT

;

Danh sách sinh viên các lớp học phần kỳ học bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017

;

Lịch công tác tuần từ ngày 03/4 đến hết ngày 09/4/2017

;

Giới thiệu về học viện Chính sách và Phát triển

      Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ – TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, là trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.;

Giới thiệu khoa Tài chính tiền tệ

;

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên phòng Khoa học và Hợp tác

;

THÔNG BÁO V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ kỳ học bổ sung của sinh viên Khoá 4 học kỳ II năm học 2016-2017

;

Thông báo các Khoa lập danh sách sinh viên tham gia tọa đàm REI

;

Lịch công tác tuần từ ngày 27/3 đến hết ngày 02/4/2017

;

Khoa Đào tạo Quốc tế sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017

;

Đoàn thanh niên

;

Công đoàn Học viện

;