Lịch công tác tuần từ ngày 16/7 đến hết ngày 22/7/2018

 | Lượt xem: 407
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch công tác tuần từ ngày 09/7 đến hết ngày 15/7/2018

 | Lượt xem: 988
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo xét tuyển vào Đại học chính quy năm 2018

 | Lượt xem: 6429
  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH...

Thông báo cử cán bộ, giảng viên tham gia tư vấn xét tuyển Đại học đợt 2 tại Đại học Bách Khoa

 | Lượt xem: 252
       THÔNG BÁO V/v Cử cán bộ, giảng viên tham gia công tác tư vấn xét tuyển đại học đợt 2 năm 2018 tại Đại học...

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Chính sách và Phát triển.

 | Lượt xem: 544
Sáng ngày 04/7/2018, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại...

Tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiền đầu tư năm 2019

 | Lượt xem: 255
Cục đầu tư nước ngoài đang tổng hợp nhu cầu kinh phí để thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Kế hoạch...

Lịch công tác tuần từ ngày 02/7 đến hết ngày 08/7/2018

 | Lượt xem: 868
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo quy đổi điểm tiếng Anh, Tin học đợt 3 năm 2018

 | Lượt xem: 582
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN            CỘNG...

Thư mời Hội thảo tham vấn " Điều tra doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam"

 | Lượt xem: 267
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo tham vấn " Điều tra doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam" có sự trình bày của...

Đăng ký Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học năm 2019

 | Lượt xem: 286
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG KHOA HỌC-HỢP TÁC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Danh sách phân xe đối với sinh viên đi học Quốc phòng và An Ninh

 | Lượt xem: 3212
Ngày 01/7/2018, Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng đưa sinh viên đi học Quốc phòng an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh...

Lịch công tác tuần từ ngày 25/6 đến hết ngày 01/7/2018

 | Lượt xem: 971
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Danh sách cán bộ giảng viên coi thi khóa 5 đợt 4

 | Lượt xem: 208
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Lịch thi khóa 5 đợt 1

 | Lượt xem: 160
Tải Lịch thi TẠI ĐÂY

Dự thảo Quy định về quản lý hoạt động KH&CN tại Học viện Chính sách và Phát triển.

 | Lượt xem: 238
     Căn cứ vào thực tế sau khi Học viện thực hiện việc tự đánh giá theo yêu cầu phục vụ của kiểm định chất lượng, được sự chỉ đạo của Ban...

Bản tin số 1 về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo MPI

 | Lượt xem: 431
Bản tin số 1 về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo MPI Chi tiết: Tải tại đây

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6 đến hết ngày 24/6/2018

 | Lượt xem: 1012
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch trực & Lịch giảng (từ ngày 18/6/2018)

 | Lượt xem: 138
Lịch trực và lịch giảng của Bộ môn Luật Kinh tế áp dụng từ ngày 18/6/2018

Thông báo hủy một số lớp học phần học kỳ III năm học 2017-2018 (Học kỳ hè)

 | Lượt xem: 491
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Thư mời tham dự Hội thảo về Định hướng xây dựng Kinh tế số Việt Nam

 | Lượt xem: 430
Trong khuôn khổ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Định hướng xây dựng kinh tế số Việt Nam" nhằm giúp...