Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

 | Lượt xem: 112945
Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Lịch công tác tuần từ ngày 10/12 đến hết ngày 16/12/2018

 | Lượt xem: 449
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch công tác tuần từ ngày 03/12 đến hết ngày 09/12/2018

 | Lượt xem: 967
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC TUYỂN SINH CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ TỪ NĂM 2019

 | Lượt xem: 183
Ngày 05/11/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1461/QĐ-BGDĐT cho phép Học viện Chính sách và...

Sinh hoạt chuyên đề thực tiễn dành cho sinh viên năm cuối

 | Lượt xem: 130
     Chiều ngày 04/12/2018 tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển (APD), Khoa Kế hoạch phát triển, Học viện...

Danh sách cán bộ coi thi hết học phần HKI năm học 2018-2019

 | Lượt xem: 297
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức với tỉnh Vĩnh Phúc

 | Lượt xem: 129
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 04/12/2018, hai...

Giới thiệu Trung tâm Thanh tra - Khảo thí

 | Lượt xem: 48224
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THANH TRA – KHẢO THÍ (Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-HVCSPT ...

Thông báo tuyển dụng Trưởng khoa và giảng viên khoa Luật Kinh tế

 | Lượt xem: 295
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm học 2017 -2018

 | Lượt xem: 242
Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện Nhằm tổng kết đẩy mạnh phong trào NCKH và nâng cao chất lượng NCKH trong giai đoạn tới, Học viện...

Lịch thi hết học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 1160
Tải Lịch thi T ẠI ĐÂY

Hợp tác với Đại học bang Georgia xây dựng các chương trình chất lượng cao tại Học viện

 | Lượt xem: 312
Chiều ngày 29/11/2018, tại trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển (APD), PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện đã có buổi...

Lịch công tác tuần từ ngày 26/11 đến hết ngày 02/12/2018

 | Lượt xem: 956
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Bộ môn Luật Kinh tế

 | Lượt xem: 125403
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ   1. Giới thiệu chung

Giới thiệu khoa toán

 | Lượt xem: 58662
Giới thiệu khoa Toán

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

 | Lượt xem: 57041
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Lịch trực khoa

 | Lượt xem: 745
  HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Giới thiệu khoa tài chính đầu tư

 | Lượt xem: 46773
THÔNG TIN GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ KHOA TÀI CHÍNH – ĐẦU TƯ Khoa Tài chính - Đầu tư: QĐ thành lập số 506/QĐ-HVCSPT ngày 09/8/2018...

Lịch trực học kỳ I năm học 2018-2019 khoa TCĐT

 | Lượt xem: 61
Lịch trực học kỳ I năm học 2018-2019 khoa TCĐT File đính kèm : Tải tại đây

Giới thiệu khoa Tài chính - Đầu tư

 | Lượt xem: 31344
I. GIỚI THIỆU CHUNG - Khoa Tài chính-Đầu tư: QĐ thành lập số 508/QĐ-HVCSPT ngày 09/8/2018 trên cơ sở sáp nhập Chuyên ngành Đầu tư của...