Lịch công tác tuần từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10/2018

 | Lượt xem: 238
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động. Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2018-2019

 | Lượt xem: 155
Sáng ngáy 11/10/2018, Học viện tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động; Tổng kết nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ...

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế

 | Lượt xem: 149
Tải Quy chế TẠI ĐÂY

Lịch công tác tuần từ ngày 08/10 đến hết ngày 14/10/2018

 | Lượt xem: 1045
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thực hành học phần Đàm phán kinh tế quốc tế khoa Kinh tế quốc tế

 | Lượt xem: 274
Đàm phán quốc tế là môn học chuyên ngành quan trọng của khoa Kinh tế quốc tế, nhằm đánh giá kết quả học tập và tìm hiểu về những...

Thông báo về việc xem xét kết nạp Đảng

 | Lượt xem: 195
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Lịch công tác tuần từ ngày 01/10 đến hết ngày 07/10/2018

 | Lượt xem: 1103
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 343
Tải Thông báo TẠI ĐÂY Tải Thông tư 08/2015/TT-BKHĐT TẠI ĐÂY

Thông báo kết quả họp Hội đồng sáng kiến năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 244
Tải Thông báo TẠI ĐÂY

Thông báo thu học phí Học kỳ I năm học 2018 - 2019 (Thu bổ sung)

 | Lượt xem: 981
THÔNG BÁO V/v Thu học phí Học kỳ I năm học 2018   –   2019 (Thu bổ sung) Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-HVCS&PT ngày 16/7/2018 của Giám...

International Day - Ngày hội quốc tế

 | Lượt xem: 254
International Day - Ngày hội quốc tế Nhằm mục tiêu kết nối các trường Đại học Việt Nam với các trường Đại học và Học viện của Pháp. Phòng...

Lịch công tác tuần từ ngày 24/9 đến hết ngày 30/9/2018

 | Lượt xem: 1240
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Đề án mở ngành đào tạo Luật Kinh tế

 | Lượt xem: 209
Tải TẠI ĐÂY

Thông tin Đề án liên kết đào tạo Đại học Rennes 1, Pháp

 | Lượt xem: 236
Tải Thông tin Đề án TẠI ĐÂY

Lịch công tác tuần từ ngày 17/9 đến hết ngày 23/9/2018

 | Lượt xem: 1181
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo chương trình Hiến máu nhân đạo

 | Lượt xem: 340
Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Việt Nam. Mỗi giọt máu được cho đi sẽ thắp sáng lên hy vọng sống cho biết bao mảnh đời bất hạnh,...