Lịch công tác tuần từ ngày 20/8 đến hết ngày 26/8/2018

 | Lượt xem: 750
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2018-2019

 | Lượt xem: 217
Tải TẠI ĐÂY

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

 | Lượt xem: 83880
Website:   http://khoaquocte-apd.net/ Flyer g iới thiệu Khoa Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân...

Danh sách sinh viên thi TOEIC Placement khóa 9

 | Lượt xem: 2753
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần đợt 3 Học kỳ I năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 980
Căn cứ vào chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 – 2019  của Học viện Chính sách và Phát...

Quyết định về việc Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 429
/documents/419678/480262/Quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+quy+%C4%91%E1%BB%95i+%C4%91i%E1%BB%83m+17.8.2018.pdf/4fe26b4c-13f2-420f-aa8c-a140349ddcc3

Tổng hợp sơ bộ giờ NCKH của giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển năm học 2017- 2018

 | Lượt xem: 218
                                                     ...

Lịch công tác tuần từ ngày 13/8 đến hết ngày 19/8/2018

 | Lượt xem: 1692
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 503
Căn cứ Thông báo số 73/TB-HVCSPT ngày 03/8/2018 về thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2018 – 2019 các khóa...

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần đợt 2 Học kỳ I năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 1240
         Căn cứ chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019 của Học viện Chính sách và...

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

 | Lượt xem: 2057
TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY

GS. Lê Văn Cường “Cân bằng với các thị trường tài sản và hàng hóa quốc tế: Tại sao cần quy luật một giá?”

 | Lượt xem: 414
  Ngày 02/08/2018 trong khuông khổ đề tài cấp Nhà nước thuộc Quỹ Nafosted "Phân tích kinh tế vĩ mô các vấn đề nợ công...

Lịch học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa của sinh viên khóa 9

 | Lượt xem: 619
Tải Lịch học TẠI ĐÂY Tải Danh sách sinh viên khóa 9 học tuần sinh hoạt công dân đầu khóa TẠI ĐÂY

Thông báo mở bổ sung các lớp học phần Học kỳ I năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 3552
       Căn cứ chương trình đào tạo các khóa và Kế hoạch học tập năm học 2018 - 2019  của Học viện Chính...

Lịch công tác tuần từ ngày 06/8 đến hết ngày 12/8/2018

 | Lượt xem: 1611
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch trực khoa kinh tế đối ngoại từ 01/8/2018 đến 31/8/2018

 | Lượt xem: 143
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI       ...

Thông báo xét tuyển hệ ĐH chính quy Chương trình chất lượng cao năm 2018

 | Lượt xem: 1176
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC...

Thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung ĐH năm 2018

 | Lượt xem: 4306
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ...

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học hệ chính quy khóa 9

 | Lượt xem: 1374
http://kqtsmb.hust.edu.vn/  

Mẫu đơn xét tuyển bổ sung

 | Lượt xem: 1276
Tải Mẫu đơn xét tuyển bổ sung TẠI ĐÂY