Lịch công tác tuần từ ngày 18/12 đến hết ngày 24/12/2017

 | Lượt xem: 1106
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12 đến hết ngày 17/12/2017

 | Lượt xem: 1064
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Sứ mạng và Tầm nhìn

 | Lượt xem: 878
Sứ mạng:  “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học và sau đại học về kinh tế , quản lý và chính sách phát...

Thông báo khảo sát ý kiến của sinh viên về CL giảng dạy của giảng viên HKI

 | Lượt xem: 4334
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:115/TB-HVCSPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ...

Thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ HK II các khóa 6, 7, 8 hệ đại trà

 | Lượt xem: 1140
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN  ...

Đề cương ôn tập môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

 | Lượt xem: 95
Đề cương ôn tập môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

 | Lượt xem: 143
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12 đến hết ngày 10/12/2017

 | Lượt xem: 920
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Kết quả thi khảo sát CĐR tiếng Anh K5 lần 2

 | Lượt xem: 325
Tải TẠI ĐÂY

Đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018

 | Lượt xem: 275
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Phòng Khoa học và Hợp hiện đang tổng hợp nhu cầu về các hoạt động xúc tiến đầu tư để trình Cục đầu tư nước...

Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM ) và Tập đoàn Sơn KOVA trao học bổng cho sinh viên

 | Lượt xem: 218
Nhằm động viên và khuyến khích học tập đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2016 -...

Lịch trực tháng 12/2017 khoa Chính sách công

 | Lượt xem: 58
Lịch trực khoa tháng 12 khoa Chính sách công

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu mua sắm 1

 | Lượt xem: 194
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu mua sắm 1

Thông báo thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện

 | Lượt xem: 264
THÔNG BÁO V/v thay đổi lịch phục vụ bạn đọc tại Thư viện (Từ ngày 02 / 12 / 2017 đến ngày 13 / 01 / 2018)        Để đáp ứng...

Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi HK I năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 485
Tải Danh sách TẠI ĐÂY

QUY TRÌNH TỔNG HỢP ĐÀO TẠO

 | Lượt xem: 236
Tải Quy trình TẠI ĐÂY

Thông báo tổng kết công tác Đảng và phân loại Đảng viên năm 2017

 | Lượt xem: 193
ĐẢNG ỦY CƠ QUAN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN * Số: 41-TB/ĐUHVCS&PT ...