Góp ý Dự thảo Quy chế Thu chi nội bộ.

;

Lịch công tác tuần từ ngày 27/02 đến hết ngày 05/3/2017

;

Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2017

;

Ban QLDA Huyện Sapa sẵn sàng tuyển dụng sinh viên Khoa Đấu thầu về công tác

;

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp;

Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp;

Lịch công tác tuần từ ngày 20/02 đến hết ngày 26/02/2017

;

Các chương trình đào tạo

;

Giới thiệu khoa Đấu thầu

Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học;

Thư mời tham dự diễn đàn "Tăng cường hợp tác công nghiệp Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thực hiện hiệu quả Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực"

;

Giới thiệu khoa đào tạo quốc tế

;

Logo các đối tác

;

GIỚI THIỆU KHOA ĐẦU TƯ

;

Giới thiệu Khoa Đào tạo quốc tế

;

Nghiên cứu khoa học

Các cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học nhiều bài được đăng trên các tạp chí kỷ yếu khoa học;

Giới thiệu khoa toán

Giới thiệu khoa Toán;

Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên tại Học viện Chính sách và Phát triển

;

Thực hành Kinh tế lượng

;

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển

Giới thiệu Khoa kế hoạch phát triển;

Nghiên cứu khoa học của giảng viên

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển trong thời gian qua;