Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2017 đợt 2

 | Lượt xem: 2565
Tải Danh sách T ẠI ĐÂY

Đề cương môn học

 | Lượt xem: 72
Tra cứu đề cương môn học tại đây

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017

 | Lượt xem: 3687
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Thông báo điều chỉnh số lần điểm danh

 | Lượt xem: 392
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN      PHÒNG TỔ CHỨC – HÀN H CHÍNH            ...

Kết quả phúc khảo khóa 7

 | Lượt xem: 224
Tải TẠI ĐÂY

Lịch công tác tuần từ ngày 14/8 đến hết ngày 20/8/2017

 | Lượt xem: 1038
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017

 | Lượt xem: 49
Bảng tổng hợp giờ NCKH của Giảng viên năm học 2016-2017 File đính kèm : Tải tại đây

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 61
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 80
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 55
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

 | Lượt xem: 71
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ)

lịch trực tuần từ ngày 14/8-20/8/2017

 | Lượt xem: 63
Lịch trực khoa TCTT

TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH

 | Lượt xem: 76
TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỆ CLC CỦA KHOA TH&CTH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ CLC

 | Lượt xem: 62
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐLCM CỦA ĐCSVN HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ CLC

 | Lượt xem: 52
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TT HCM HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ CLC

 | Lượt xem: 62
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NL2 (KTCT + CNXHKH) HỆ CLC

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1 (TRIẾT HOC) HỆ CLC

 | Lượt xem: 61
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẬN NL1  (TRIẾT HOC) HỆ CLC

Thông báo ủng hộ đồng bào Sơn La và Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ

 | Lượt xem: 161
CÔNG ĐOÀN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số:...