KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG ANH “APD ENGLISH STARS” TẠI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 | Lượt xem: 92
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch công tác tuần từ ngày 16/10 đến hết ngày 22/10/2017

 | Lượt xem: 820
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch học chính trị đầu khóa khóa 5, 6, 7

 | Lượt xem: 155
Tải Lịch học TẠI ĐÂY

Giới thiệu khoa ngoại ngữ

 | Lượt xem: 17017
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ ( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HVCS&PT ngày 08/01/2010 của Giám đốc Học viện...

Lịch trực khoa từ ngày 16.10 đến 22.10.2017

 | Lượt xem: 37
Lịch trực

Thông báo danh sách sinh viên và lịch phát bằng tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017

 | Lượt xem: 184
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo các nội dung liên quan công tác tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2017 của Hoc viện, cụ...

Giới thiệu Phòng Khoa học - Hợp tác

 | Lượt xem: 570
Phòng Khoa học - Hợp tác Số Điện thoại: 04.37957359

Thông báo công khai đề cương chi tiết học phần bậc ĐH trên Cổng thông tin điện tử của Học viện

 | Lượt xem: 267
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation”

 | Lượt xem: 292
Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tổ chức Tọa đàm: “Fintech and Regulation” ...

Cơ cấu tổ chức

 | Lượt xem: 1257
Ban Giám Đốc Giám đốc             PGS.TS Đào Văn Hùng ...

TRUNG THU APD 1980s “Về trung thu cũ, nghe nhạc xưa”

 | Lượt xem: 199
Tối ngày 03/10 vừa qua, nhằm tạo nên mùa trung thu đặc biệt và ý nghĩa dành cho các bạn sinh viên và con em cán bộ công...

Thông báo mở thêm lớp học phần học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 2

 | Lượt xem: 389
   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ     HỌC VIỆN    CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 93/TB-HVCSPT ...

Lịch công tác tuần từ ngày 09/10 đến hết ngày 15/10/2017

 | Lượt xem: 884
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Lịch công tác tuần từ ngày 02/10 đến hết ngày 08/10/2017

 | Lượt xem: 1108
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thông báo hoãn thi kiểm tra trình độ Tin học IC3

 | Lượt xem: 844
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Sứ mạng và Tầm nhìn

 | Lượt xem: 222
Sứ mạng:  Học viện Chính sách và Phát triển là cơ sở giáo dục đào tạo công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo...

Thông báo phiếu khảo sát chất lượng khối hành chính

 | Lượt xem: 357
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ...

Thông báo về việc rà soát danh sách điểm quy đổi tiếng Anh năm học 2017-2018

 | Lượt xem: 704
Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên quy đổi điểm tiếng Anh, t ải TẠI ĐÂY. Sinh viên có tên...

Mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123

 | Lượt xem: 378
Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà quản lý có thêm phương pháp và công cụ hữu ích...