Lịch công tác tuần từ ngày 25/02 đến hết ngày 03/3/2019

 | Lượt xem: 20
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 | Lượt xem: 3
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Một số hình ảnh giới thiệu về các dịch vụ cơ bản của trung tâm.

 | Lượt xem: 16
Canteen dành cho CB,GV và SV.   Nhà ăn.   Hệ thống trông giữ xe sử dụng công nghệ.   Đưa đón sinh...

Kế hoạch sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 3
Kế hoạch sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019 ( Tại đây )

Thông báo miễn, giảm học phí đối với sinh viên lớp đại trà trong học kỳ II năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 4
Thông báo miễn, giảm học phí đối với sinh viên lớp đại trà trong học kỳ II năm học 2018 - 2019 ( Tại đây )

Fanpage Chính thức của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

 | Lượt xem: 12
Fanpage Chính thức của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết: Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công ở Hàn Quốc và Singapore, một số gợi ý đối với Việt Nam

 | Lượt xem: 10
Ths. Đỗ Kiến Vọng - Bài viết: Quản lý nhà nước về đấu thầu mua sắm công ở Hàn Quốc và Singapore, một số gợi ý đối với Việt Nam

Lịch công tác tuần từ ngày 18/02 đến hết ngày 24/02/2019

 | Lượt xem: 1117
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 | Lượt xem: 206
Tới thăm và làm việc với Tổ biên tập của Tiểu ban kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu...

Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đào tạo

 | Lượt xem: 550
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số...

Thông báo xem xét lại điểm thi học phần của sinh viên học kỳ I, năm học 2018 - 2019

 | Lượt xem: 761
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...

Thông báo gia hạn thời gian thực hiện khảo sát ý kiến nhận xét của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Học kì I năm 2018-2019)

 | Lượt xem: 785
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN Số:……/TB-HVCSPT CỘNG HÒA...

Giới thiệu khoa quản trị doanh nghiệp

 | Lượt xem: 60546
Giới thiệu Khoa Quản trị Doanh nghiệp

Quyết định phê duyệt danh sách ứng viên tham gia thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

 | Lượt xem: 179
Thực hiện Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng của Học viện Chính sách và Phát triển, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp...

Giấy mời tham dự "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển"

 | Lượt xem: 117
Thông tin "Hội thảo việc làm cho thanh niên ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển" của Tổng cục thống kê Thời gian: ...

Một số hình ảnh hoạt động khoa học và hợp tác

 | Lượt xem: 117
Một số hình ảnh hoạt động khoa học

Chia sẻ của cựu sinh viên K1 - Phạm Tiến Dũng - Master of Accountancy - Texas A&M University, Hoa kỳ

 | Lượt xem: 127
          Chào các bạn. Mình là Phạm Tiến Dũng, cựu sinh viên lớp Kinh tế đối ngoại 1B, khoa Kinh tế Quốc tế của Học viện...

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

 | Lượt xem: 64
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ, CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Khoa Kinh tế đối ngoại phụ trách giảng dạy, đào tạo cử...

Các hoạt động đoàn thể Khoa Kinh tế quốc tế

 | Lượt xem: 29
      CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU:                                ...

Lý lịch khoa học giảng viên Bộ môn Luật

 | Lượt xem: 1068
Lý lịch khoa học của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế