null Lịch công tác tuần từ ngày 19/7/2021 đến hết 25/7/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 19/7/2021 đến 25/7/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 19/7/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Làm việc với công ty phần  mềm Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, KT&ĐBCL, CTSV, CNTTTV&TT và mọi người quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 CNTTTV&TT chuẩn bị kết nối họp trực tuyến.
ID: 3334568228, Pass: 123456
14h00 Phó Giám đốc Hạnh Vân làm việc với phòng TC-HC PGĐ Hạnh Vân, Lãnh đạo và chuyên viên phòng TCHC Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 20/7/2021) 
9h00 Làm việc với Học viện Khoa học xã hội GĐ Nguyên, PGĐ Vinh, Lãnh đạo phòng QLĐT và TTCNTT,TV&TT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 CNTTTV&TT chuẩn bị kết nối họp trực tuyến.
ID: 3334568228, Pass: 123456
10h30 Họp Hội đồng xét TNTT tháng 4,5,6  Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2 Online và Offline. TTCNTT hỗ trợ kỹ thuật. ID: 3334568228, Pass: 123456
14h00 Tọa đàm "Đối tác phát triền nguồn nhân lực 4.0" PGĐ Thế Hùng, đ/c Thanh Tú.  NIC và USAID   Trực tuyến
15h00 Họp với Đại sứ quán Úc về hợp tác đào tạo Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị:  QLĐT, Viện ĐTQT, KHHT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 21/7/2021) 
8h30 Họp thường trực Hội đồng học viện  Thường trực Hội đồng; Tổ soạn thảo Quy chế dân chủ, Quy chế tài chính; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Chủ tịch HĐHV
Giang Thanh Tùng
  Trực tuyến. TTCNTT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Năm (ngày 22/7/2021)
9h00 Làm việc với Công ty TSG về phần mềm MSTeam PGĐ Thế Hùng, Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, TTKT&ĐBCL, Trung tâm CNTT, TV&TT; các đ/c: Đức Anh, Thế Dương Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
  Trực tuyến. ID: 3334568228, Pass: 123456
13h30 Họp về công tác điều chỉnh CTĐT, tuyển sinh năm 2021 của Viện Đào tạo quốc tế PGĐ Thế Hùng, cán bộ giảng viên Viện ĐTQT, Lãnh đạo phòng QLĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
  Trực tuyến. ID: 3334568228, Pass: 123456
Thứ Sáu (ngày 23/7/2021) 
9h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài “Lựa chọn phương án điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành Kế hoạch phát triển – Học viện Chính sách và Phát triển” Mã số: APD.2021/B09. CNĐT. ThS. Bùi Thị Hoàng Mai Thành viên Hội đồng, cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2 Trực tuyến. TTCNTT hỗ trợ kỹ thuật. ID: 3334568228, Pass: 123456
Thứ Bảy (ngày 24/7/2021) 
20h30 Giám đốc đối thoại với học viên cao học P.QLĐT, học viên chậm tiến độ các khóa

Giám đốc

Trần Trọng Nguyên 

  Trực tuyến. ID: 3334568228, Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 25/7/2021)