null Lịch công tác tuần từ ngày 16/8 đến hết ngày 22/8/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 16/8/2021 đến 22/8/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 16/8/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp  
9h00 Họp về công tác nhập học và tổ chức đào tạo, điều chỉnh Quy chế TCNB. Ban Giám đốc, Lãnh đạo/Phụ trách các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meeting. TT CNTT,TT&TT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Ba (ngày 17/8/2021) 
Thứ Tư (ngày 18/8/2021) 
Thứ Năm (ngày 19/8/2021)
14h00 Họp về điều chỉnh, sửa đổi Quy chế nghiên cứu khoa học  Ban Giám đốc, Lãnh đạo/Phụ trách các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meeting. TT CNTT,TT&TT hỗ trợ kỹ thuật
15h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học  Thành viên HĐ theo QĐ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meeting. TT CNTT,TT&TT hỗ trợ kỹ thuật
16h00 Hội đồng xét tốt nghiệp Thạc sĩ Danh sách Hội đồng tải TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meeting. TT CNTT,TT&TT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Sáu (ngày 20/8/2021) 
8h30 Tập huấn sử dụng phần mềm Google classroom Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên Trung tâm CNTT,TT&TV Trực tuyến  
14h30 Đơn vị cung cấp giới thiệu phần mềm quản lý đào tạo Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: P.KHTC, P.QLĐT, TTCNTT, TV&TT, CTSV, TT KT&ĐBCL Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meeting. TT CNTT,TT&TT hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Bảy (ngày 21/8/2021) 
Chủ nhật (ngày 22/8/2021) 
Từ 15/8 đến ngày 22/8: Tổ chức thi lần 2, học kỳ II, học kỳ hè năm học 2020-2021.