null Lịch công tác tuần từ ngày 30/8 đến hết ngày 05/9/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 30/8/2021 đến 05/9/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 30/8/2021) 
7h30 Hội nghị và góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW Giám đốc Trần Trọng Nguyên Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính
Điểm cầu trực tuyến Bộ KH&ĐT - Hội trường lớn, 6B Hoàng Diệu  
9h30 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  
14h00 Họp Tổ công tác về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ  Giám đốc Trần Trọng Nguyên Thứ trưởng Võ Thành Thống Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu
 
14h00 Chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh năm 2021 Phó Giám đốc Thế Hùng; Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, Viện ĐTQT, khoa chuyên ngành, Đoàn thanh niên; MC Bích Diệp Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  P.QLĐT, Viện ĐTQT, khoa Luật KT, khoa Chính sách công tham gia trực tiếp. Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị khác trực tuyến. TTCNTT,TT&TV hỗ trợ kỹ thuật
15h30 Sinh hoạt Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2
Bí thư Chi bộ 2
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến  
Thứ Ba (ngày 31/8/2021) 
8h00 Hop giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
   
Thứ Tư (ngày 01/9/2021) 
14h00-16h00 Giải đáp các vấn đề liên quan đến phần mềm Google Meet và LMS Các giảng viên có nhu cầu Trung tâm CNTT,TV&TT Trực tuyến Các thầy/cô nếu đã có câu hỏi đề nghị gửi về đ/c email: duongdtvn2403@apd.edu.vn 
Thứ Năm (ngày 02/9/2021): Nghỉ lễ Quốc khánh
Thứ Sáu (ngày 03/9/2021): Nghỉ lễ Quốc khánh
Thứ Bảy (ngày 04/9/2021) 
Chủ nhật (ngày 05/9/2021)