null Lịch công tác tuần từ ngày 13/9 đến hết ngày 19/9/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 13/9/2021) 
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
   
14h30 Triển khai Đề án đào tạo ngành Ngoại ngữ kinh tế và Đề án xây dựng CTĐT chuẩn quốc tế Ban Giám đốc; đại diện Lãnh đạo: P.QLĐT, Viện ĐTQT, Bộ môn NN; TS. Tống Hưng Tâm  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến TTCNTT, TT&TV hỗ trợ kỹ thuật
Thứ Ba (ngày 14/9/2021) 
14h00 Làm việc với USAID USAID, Giám đốc và nhóm nghiên cứu, Lãnh đạo Phòng QL KH&HT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp Trực tuyến. TTCNTT, TT&TV hỗ trợ kỹ thuật
16h00 Làm việc với Trường Đại học Đại Nam về phần mềm tự đánh giá CTĐT TT KT&ĐBCL, đ/c Trụ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến ID: 333 456 8228. Pass: 123456
Thứ Tư (ngày 15/9/2021) 
8h30 Cuộc thi Tài năng trẻ Logistic Việt Nam - Vòng 2: Tuyển Học viện.  Ban Giám đốc, khoa KTQT, khách mời, các đội thi, sinh viên Học viện quan tâm Khoa Kinh tế quốc tế Trực tuyến Google Meet
13h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học năm 2021 Thành viên HĐTS Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meet
15h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Các đồng chí Đảng ủy viên và Ban Giám đốc Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Trực tuyến  
Thứ Năm (ngày 16/9/2021)
Thứ Sáu (ngày 17/9/2021)
14h00-16h00 Hội nghị triển khai Chương trình hành động và kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025 Giám đốc Trần Trọng Nguyên Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp trực tuyến Bộ, 6B Hoàng Diệu  
Thứ Bảy (ngày 18/9/2021) 
14h00 Công tác Học bổng học kỳ 2 và tổng kết năm học 2020 – 2021 Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.CT&CTSV, TTKT&ĐBCL, các khoa chuyên ngành, Viện ĐTQT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Trực tuyến Google Meet. TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp 
Chủ nhật (ngày 19/9/2021) 
14h00 Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 - Khoa Luật Kinh tế Khách mời; đại diện Ban Giám đốc, các phòng/ban/trung tâm; Cán bộ giảng viên khoa Luật Kinh tế Trưởng khoa Luật KT
TS. Nguyễn Như Hà 
Trực tuyến ID: 333-631-2882.
Pass: 123456