null Lịch công tác tuần từ ngày 20/9 đến hết ngày 26/9/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/9/2021) 
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
   
13h30 Hội thảo phổ biến Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và tham vấn xây dựng Thông tư hướng dẫn Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh, Trung tâm BD,TV&PBCS Cục Phát triển doanh nghiệp Trực tuyến  
16h30 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 Viện Đào tạo Quốc tế Khách mời; cán bộ, giảng viên Viện ĐTQT, sinh viên Viện ĐTQT Viện trưởng
TS. Đào Hoảng Tuấn
Trực tuyến ID: 588-699-2233,
Pass: 123456
Thứ Ba (ngày 21/9/2021) 
9h00 Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ  Theo QĐ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228,
Pass: 123456
17h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 khoa Kinh tế phát triển Khách mời, cán bộ giảng viên khoa Kinh tế PT Khoa Kinh tế phát triển Trực tuyến  
Thứ Tư (ngày 22/9/2021) 
15h00 Hội thảo trực tuyến: “Giảng dạy ngôn ngữ trong điều kiện bình thường mới - học hỏi mô hình từ các cơ sở giáo dục tại Vương Quốc Anh” do IIG Việt Nam kết hợp Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Sanako tổ chức PGĐ Thế Hùng; đại diện các đơn vị: Trung tâm CNTT, Viện ĐTQT, Phòng QLĐT, Khoa cơ bản; giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ không có giờ giảng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Zoom ID & pass sẽ được BTC cung cấp trước hội thảo 1 ngày
Thứ Năm (ngày 23/9/2021)
12h00-13h00 Hội thảo "Pitching your research in a single slide" do Đại học Deakin University, Australia tổ chức  Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng   Trực tuyến  
14h00 Họp HĐ xét kết quả rèn luyện SV. Xét học bổng KKHT HK2 năm 2020-2021 Lãnh đạo các đơn vị: CT&CTSV, QLĐT,  KHTC, QLKH&HT, TT KT&ĐBCL, Đoàn TN, Lãnh đạo và trợ lý các khoa/Viện Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Trực tuyến  
Thứ Sáu (ngày 24/9/2021)
8h30 Giới thiệu phần mềm sổ liên lạc điện tử S- Link Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Đơn vị cung cấp phần mềm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến GM. TT CNTT,TV&TT hỗ trợ kỹ thuật 
16h30 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 khoa Tài chính - Đầu tư Khách mời; đại diện BGĐ, các Phòng/Ban/Trung tâm; cán bộ giảng viên khoa TC-ĐT Khoa Tài chính - Đầu tư Trực tuyến  
Thứ Bảy (ngày 25/9/2021) 
Chủ nhật (ngày 26/9/2021)