null Lịch công tác tuần từ ngày 27/9 đến hết ngày 03/10/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/9/2021) 
8h00 Khai mạc và tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đối với tân sinh viên K12 - nhập học đợt 2 (lớp CT01) Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, TTCNTT,TV&TT, TTKT&ĐBC, ĐTN; Lãnh đạo và trợ lý các khoa: Kinh tế, KTPT, KTQT, KT số và Viện ĐTQT; sinh viên trúng tuyển các ngành: KT, KTPT, KTQT, KT số; cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến.
 ID: 333 456 1221
Pass: 123456
Đợt học diễn ra từ ngày 27/9 đến ngày 08/10/2021. Lịch học chi tiết tải TẠI ĐÂY.
TTCNTT,TT&TV hỗ trợ kỹ thuật. 
8h30 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo: phòng TC-HC, QLĐT, KT&ĐBCL Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp  
13h30 Khai mạc và tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa đối với tân sinh viên K12 - nhập học đợt 2 (lớp CT02) Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, TCHC, CTSV, TTCNTT,TV&TT, TTKT&ĐBC, ĐTN; Lãnh đạo và trợ lý các khoa: CSC, TC-ĐT, QTDN, Luật KT, Kế toán - Kiểm toán, Viện ĐTQT; sinh viên trúng tuyển các ngành: QLNN, Tài chính - NH, QTKD, Luật KT, Kế toán - Kiểm toán; cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến.
ID: 333 456 1221
Pass: 123456
 
16h40-18h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 khoa Kế toán - Kiểm toán Khách mời; đại diện BGĐ, các Phòng/Ban/Trung tâm; cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán Phụ trách khoa KT-KT
TS. Mai Thị Hoa
Trực tuyến  
Thứ Ba (ngày 28/9/2021) 
Thứ Tư (ngày 29/9/2021) 
8h30 Họp HĐTS Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 Thành viên HĐTS.  Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến Google Meet
Thứ Năm (ngày 30/9/2021)
8h30 Họp Đảng ủy về nhiệm vụ trọng tâm Quý IV Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Trực tuyến  
14h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 khoa Chính sách công Đại diện Ban Giám đốc, đại diện các Phòng/Ban/Trung tâm, cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Chính sách công Phụ trách khoa CSC
PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh
Trực tuyến ID: 526 999 8118. Pass: 123456
14h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 khoa Kinh tế quốc tế Đại diện Ban Giám đốc, đại diện các Phòng/Ban/Trung tâm, cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế quốc tế Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
Trực tuyến ID: 555 226 1111. Pass: 123456
14h00 Họp nghe báo cáo Đề án về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2021-2030 thực hiện đột phá chiến lược phát triển KT-XH đất nước theo tinh thần Nghị quyết 13-NQ/TW Giám đốc Trần Trọng Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Phòng họp Bộ, 6B Hoàng Diệu  
16h00 Họp về phần mềm tự đánh giá CTĐT Ban Giám đốc; Các đơn vị: TTKT&ĐBCL, TTCNTT,TT&TV, QLĐT, TCĐT, CSC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228.
Pass: 123456
17h00 Họp HĐTS đại học năm 2021 Thành viên HĐTS Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến GM. TTCNTT,TV&TT chuẩn bị phòng họp. 
Thứ Sáu (ngày 01/10/2021)
8h00 Họp thảo luận Dự thảo Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 Giám đốc Trần Trọng Nguyên; các Phó Giám đốc quan tâm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Phòng họp Bộ, 6B Hoàng Diệu  
8h30 Họp Ban Cơ sở vật chất kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 Thành viên Ban cơ sở vật chất. Tải TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Trực tuyến GM. Trung tâm CNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
8h30-11h00 Công bố hoạt động "Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và Hệ sinh thái khởi nghiệp" Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng Thứ trưởng
Trần Duy Đông
Trung tâm điều hành Bộ KH và ĐT  
Thứ Bảy (ngày 02/10/2021) 
9h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 khoa Quản trị kinh doanh Đại diện Ban Giám đốc, đại diện các Phòng/Ban/Trung tâm, cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Quản trị kinh doanh Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận
Trực tuyến ID: 321-123-8668
Pass: 123456
15h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 khoa Kinh tế Đại diện Ban Giám đốc, đại diện các Phòng/Ban/Trung tâm, cán bộ giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế Trưởng khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình
Trực tuyến ID: 333 456 1221.
Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 03/10/2021)