null Lịch công tác tuần từ ngày 04/10 đến hết ngày 10/10/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/10/2021 đến 10/10/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/10/2021) 
8h30 Họp giao ban mở rộng tháng 10/2021 Ban Giám đốc; Lãnh đạo phòng TC-HC và Trung tâm KT&ĐBCL; Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện. Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên GM
 
Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới dự thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc. TT CNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
10h00 Thông qua Quy định về Quản lý hoạt động NCKH Ban Giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện, phòng QL KH&HT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên GM
 
TT CNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
Thứ Ba (ngày 05/10/2021) 
9h00-11h30 Kiểm tra, giám sát công tác đảng đối với Chi bộ 2 - Khối các Phòng chức năng và Trung tâm Đ/c: Vọng - Phó CN UBKT; đ/c Đông - Ủy viên UBKT; các đ/c trong Chi ủy Chi bộ 2; đ/c Tiến Sơn  Đ/c Nguyễn Thế Vinh
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện 
Phòng họp tầng 2 Chi bộ 2 chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, giám sát 
Thứ Tư (ngày 06/10/2021) 
8h30 Làm việc về phần mềm tự đánh giá CTĐT Ban Giám đốc, Trung tâm KT&ĐBCL, khoa CT-ĐT, khoa CSC, TTCNTT,TT&TV, P.QLĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  ID: 333 456 8228.
Pass: 123456
9h30 Trung tâm CNTT,TT&TV trình bày kịch bản khai giảng trực tuyến sinh viên khóa 12 và bế giảng khóa 8 Chủ tịch HĐHV Giang Thanh Tùng, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên GM
 
TT CNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
10h30 Họp công tác chuẩn bị thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 Thành viên các Ban giúp việc HĐTS theo QĐ Giám đốc
Chủ tịch HĐ
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên GM
 
TT CNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
15h00 Làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ  GĐ Trần Trọng Nguyên, PGĐ Hạnh Vân, các đ/c: Thu Huyền, Vũ Trường Vụ TCCB Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu 
 
Thứ Năm (ngày 07/10/2021)
11h00 Họp về đăng ký chuyên ngành PGĐ Thế Hùng, Trưởng các khoa chuyên ngành Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên GM
 
TT CNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
14h00 Tọa đàm: Xếp hạng mức độ phát triển bền vững các địa phương ở Việt Nam Nhóm nghiên cứu, khách mời, cán bộ, giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
16h00 Họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT, hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá Thành viên HĐ theo QĐ. Tải TẠI ĐÂY Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến  ID: 333 456 8228.
Pass: 123456
Thứ Sáu (ngày 08/10/2021)
9h00 Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Thành viên HĐ theo QĐ Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Trực tuyến  ID: 333 456 8228.
Pass: 123456
Thứ Bảy (ngày 09/10/2021) 
7h00 - 18h00 Tổ chức thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc HĐTS, các thí sinh dự thi Giám đốc
Chủ tịch HĐ
Trần Trọng Nguyên
Học viện CS và PT,
KĐT Nam An Khánh
 
Chủ nhật (ngày 10/10/2021)