null Lịch công tác tuần từ ngày 25/10 đến hết ngày 31/10/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/10/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 26/10/2021) 
8h00 Vụ TCCB kiểm tra công tác cán bộ  của Học viện Thành viên Đoàn kiểm tra, Ban Giám đốc, phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Lịch kiểm tra từ ngày 26/10 đến ngày 29/10/2021
13h30 Tọa đàm công tác đào tạo Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu và giảng thỉnh giảng Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến qua Zoom  ID: 408-012-3456.
Pass: 123456
Trung tâm CNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp
Thứ Tư (ngày 27/10/2021) 
Thứ Năm (ngày 28/10/2021)
08h00 Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đảng ủy Học viện; Ban KT Đảng ủy Học viện; Chi ủy các Chi bộ 1,2 và 3 Bí thư Đảng ủy Học viện
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 29/10/2021) 
09h00 Nghiệm thu Đề án tập san Thành viên HĐ, đ/c Nguyễn Đông và nhóm thực hiện Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến qua Zoom  ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
Trung tâm CNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp
10h30 Họp triển khai công tác đăng ký tín chỉ Cố vấn học tập, trợ lý các khoa QLSV Phó Trưởng phòng QLĐT
TS. Nguyễn Thị Đông
Trực tuyến qua Zoom  ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
Trung tâm CNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp
13h30-16h00 Sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề - Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng 308  
Thứ Bảy (ngày 30/10/2021) 
09h00 Hội đồng nghiệm thu sách tham khảo “Chiến thuật làm bài đọc IELTS” Thành viên Hội đồng theo Quyết định; Lãnh đạo Khoa cơ bản; tập thể Bộ môn Ngoại ngữ và các cán bộ, giảng viên quan tâm. Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến qua Zoom  ID: 296 236 8888.
Pass: 123456.
Trung tâm CNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp
Chủ nhật (ngày 31/10/2021) 
Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021-2022 từ ngày 20/10/2021 đến ngày 30/10/2021. (Cán bộ tham gia tổ chức thi, trực đề, coi thi tương tác online trên tài khoản zoom ID: 9195672222, pass:123456 trước mỗi ca thi 10 phút)