null Lịch công tác tuần từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 07/11/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 01/11/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp giao ban  mở rộng Trưởng/Phụ trách các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
11h00 Gặp gỡ ứng viên xin chuyển công tác về Hv Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TCHC và khoa Tài chính đầu tư, Lãnh đạo Khoa Kinh Tế Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
11h30 Gặp gỡ ứng viên xin chuyển công tác về Hv Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng TCHC và Khoa Kế Toán Kiểm Toán.  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 02/11/2021) 
Thứ Tư (ngày 03/11/2021) 
Thứ Năm (ngày 04/11/2021)
9h00-11h30 Kết nối thư viện số dùng chung cho các trường ĐH, CĐ - Thực trạng và giải pháp Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên quan tâm Hiệp hội các trường Cao đẳng, Đại học Việt Nam Trực tuyến trên GM TT CNTT,TV&TT gửi link
13h30-17h00 Sinh hoạt chuyên đề 4; Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ - Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư CB1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Trực tiếp tại phòng họp tầng 2 và trực tuyến trên GM Đảng viên là viên chức họp trực tiếp. Đảng viên là sinh viên họp trực tuyến. 
14h00 Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá CTĐT và upload minh chứng lên phần mềm Kiểm định Trung tâm KT&ĐBCL; Các nhóm chuyên trách viết báo cáo của 02 CTĐT tự đánh giá; Đại diện bên phần mềm của trường ĐH Đại Nam Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng 308  
Thứ Sáu (ngày 05/11/2021) 
8h30 Trao đổi, thảo luận về CTĐT Đại học Phó Giám đốc Thế Hùng, Trưởng các khoa chuyên ngành, P.QLĐT  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến

TT CNTT,TV&TT chuẩn bị phòng họp

ID Zoom: 3334568228

Pass: 123456 

Thứ Bảy (ngày 06/11/2021) 
Chủ nhật (ngày 07/11/2021)