null Lịch công tác tuần từ ngày 8/11/2021 đến hết ngày 14/11/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/11/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Trưởng phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 9/11/2021) 
8h30 Giám đốc làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ HN     Trụ sở Sở KH và CN HN  
Thứ Tư (ngày 10/11/2021) 
8h00 Họp về chỉ tiêu biên chế Ban Giám đốc, các đ/c Huyền, Đông Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 và rà soát số lượng tuyển dụng năm 2021 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến ID: 333 456 8228. Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
Thứ Năm (ngày 11/11/2021)
14h00 Họp Đảng ủy Các Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
TS. Giang Thanh Tùng
Trực tuyến ID: 333 456 8228. Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
15h00 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp 
Thứ Sáu (ngày 12/11/2021) 
Thứ Bảy (ngày 13/11/2021) 
Chủ nhật (ngày 14/11/2021)