null Lịch công tác tuần từ ngày 29/11 đến hết ngày 05/12/2021

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 29/11/2021) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Gặp gỡ ứng viên xin chuyển công tác về Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TCHC, Lãnh đạo/Phụ trách khoa CSC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 30/11/2021) 
Thứ Tư (ngày 01/12/2021) 
14h00-17h00 Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228. Pass: 123456
TTCNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp
13h30 Triển khai nội dung công tác Đảng cuối năm 2021 và sơ lược công tác Đảng năm 2022 Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Giám đốc Học viện tham dự Phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số     Trực tuyến  
Thứ Năm (ngày 02/12/2021)
13h30 Họp về Nội san nghiên cứu Chính sách và Phát triển Khách mời, thành viên Ban Trị sự Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng 308  
14h00 UBKT Công đoàn Bộ làm việc với BCH Công đoàn Học viện  UBKT Công đoàn Bộ, các đ/c trong BCH Công đoàn Học viện UBKT Công đoàn Bộ Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 03/12/2021) 
Thứ Bảy (ngày 04/12/2021) 
Chủ nhật (ngày 05/12/2021)