null Lịch công tác tuần từ ngày 07/02 đến hết ngày 13/02/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/02/2022 đến 13/02/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/02/2022)
10h00 Gặp mặt khai xuân Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ giảng viên   Sảnh tầng 2  
10h30 Họp giao ban mở rộng tháng 02 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện   Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 08/02/2022) 
14h00 Làm việc với đơn vị tư vấn triển khai S-Link Lãnh đạo các đơn vị:  P.QLĐT, CTSV, BM NN. Bộ phận tin học của khoa Kinh tế số, Bộ phận Y tế, các trợ lý khoa quản lý sinh viên, TTCNTT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến trên Zoom  
Thứ Tư (ngày 09/02/2022) 
Thứ Năm (ngày 10/02/2022)
8h00 Họp Giao ban Bộ Giám đốc Trần Trọng Nguyên và các Phó Giám đốc Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường A,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Sáu (ngày 11/02/2022)
9h00 Họp vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 1, giai đoạn 2, năm học 2021-2022
Thành phần: Lãnh đạo Khoa TC-ĐT; Lãnh đạo Phòng CTCTSV; Trung tâm KT&ĐBCL
Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 12/02/2022) 
Chủ nhật (ngày 13/02/2022) 
7h45 Tổ chức thi lại các học phần giai đoạn 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022 Theo QĐ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh