null Lịch công tác tuần từ ngày 14/02 đến hết ngày 20/02/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 14/02/2022 đến 20/02/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 14/02/2022)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: phòng TCHC, KHTC, QLĐT, TTHTĐT, TTCNTT, CT&CTSV, ĐTN, Viện ĐTQT, Bộ  phận Y tế Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Gặp gỡ ứng viên xin chuyển công tác về Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, TTCNTT, Kinh tế số Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 15/02/2022) 
8h00 Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết Luật Hợp tác xã Ban Giám đốc Thủ tướng Phạm Minh Chính Phòng họp Bộ KH&ĐT  
14h00 Họp về cơ chế phối hợp và chức năng nhiệm vụ giữa P.TCHC và TTHTĐT Phòng TCHC, Trung tâm HTĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 16/02/2022) 
16h00 Thảo luận các công việc triển khai dự án hợp tác với USAID USAID, GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, PGS, TS. Đào Hùng, Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên GM  
Thứ Năm (ngày 17/02/2022)
13h30 Hội thảo "Phát triển chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP" Khách mời, Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên Zoom Tạm hoãn. Lùi sang thứ 5, ngày 24/2/2022
14h30 Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc gia liên kết với Đại học Thương mại PGĐ Thế Hùng, Phòng QL KH&HT, giảng viên khoa Kinh tế số, đại diện TTCNTT,TT&TV Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 18/02/2022)
9h00 Công đoàn Bộ kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ Giải thể thao chào xuân Nhâm dần tại Học viện Giám đốc Nguyên, PGĐ Thế Hùng, Chủ tịch CĐ Hồng Quân, Phó Chủ tịch CĐ Mã Lương      
Thứ Bảy (ngày 19/02/2022) 
8h00 Giải thể thao chào Xuân Nhâm Dần 2022 Các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT Công đoàn Bộ KH&ĐT Trụ sở Học viện   
Chủ nhật (ngày 20/02/2022)