null Lịch công tác tuần từ ngày 21/02 đến hết ngày 27/02/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 21/02/2022 đến 27/02/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 21/02/2022)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: phòng TCHC, QLĐT, CT&CTSV, TTHTĐT, Khoa/Viện; Bộ phận Y tế Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến qua Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456
9h00 Họp về dự thảo Quy chế bổ nhiệm của Học viện  Các đ/c Đảng ủy viên, Thường trực Hội đồng học viện Bí thư Đảng ủy HV
Chủ tịch HĐHV
Giang Thanh Tùng
Trực tuyến qua Zoom ID: 296 236 8888.
Pass: 123456
Thứ Ba (ngày 22/02/2022) 
8h00 Hội thảo xin ý kiến đối với Báo cáo định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia Giám đốc Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng Phòng họp Bộ  
9h00 Hội nghị cấp cao trực tuyến: Sáng tạo và Đổi mới trong công nghệ giáo dục Việt Nam và Australia PGĐ Nguyễn Thế Hùng, Trung tâm CNTT, P. QLĐT, Trung tâm KT&ĐBCL, Các CBGV quan tâm      
Thứ Tư (ngày 23/02/2022) 
Thứ Năm (ngày 24/02/2022)
14h00 Tọa đàm: Công tác đào tạo sau đại học  Chủ tịch HĐVH, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ giảng viên Học viện không có giờ giảng Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến qua Zoom

TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp

ID: 333 456 8228

Pass: 123456

Thứ Sáu (ngày 25/02/2022)
8h30 Hội thảo: Tác động của Hiệp định EVFTA sau đại dịch Covid-19 và các biện pháp ứng phó phù hợp Cán bộ, giảng viên quan tâm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT
Trần Quốc Phương
Trực tuyến qua Zoom ID: 860 3504 6494.
Pass: 531672
Thứ Bảy (ngày 26/02/2022) 
Chủ nhật (ngày 27/02/2022)