null Lịch công tác tuần từ ngày 28/02 đến hết ngày 06/3/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/02/2022 đến 06/3/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 28/02/2022)
8h30 Họp giao ban mở rộng tháng 3 Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm/Khoa/Viện/Bộ môn/Đoàn thanh niên Học viện/Đoàn thanh niên Chi đoàn cán bộ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến qua Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp.
8h30 Hội nghị về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 Phó Giám đốc Hạnh Vân, đ/c Thanh Hoa UBND huyện Hoài Đức Phòng họp số 3 - Trụ sở UBND huyện Hoài Đức  
14h00 Họp triển khai Quy hoạch Ngành Khoa học công nghệ quốc gia Giám đốc Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN
Trần Thanh Tùng
Trực tuyến  
Thứ Ba (ngày 01/3/2022) 
Thứ Tư (ngày 02/3/2022) 
8h00 Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021 của Bộ KH&ĐT TS. Giang Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng học viện,  Phó Giám đốc Hạnh Vân, đ/c Liên khoa KTQT Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hội trường A,
6B Hoàng Diệu
 
8h30 Giám đốc làm việc với Sở Khoa học và CN HN     Trụ sở KH và CN HN  
9h00 Công tác xúc tiến tuyển sinh đại học năm 2022 Ban Tư vấn tuyển sinh  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp.
14h00 Họp triển khai nội dung hợp tác giữa Trung tâm BD,TV&PBCS và Trung tâm Dự báo phát triển NNL - ĐHQGHN Chuyên viên TTBD,TV&PBCS và TT Dự báo phát triển NNL Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến  ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp.
Thứ Năm (ngày 03/3/2022)
8h30 Hội nghị "Nghị quyết số 02/NQ-CP: Thúc đẩy phục hồi và phát triển Kinh tế - xã hội"  Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng dự trực tiếp; Cán bộ, giảng viên quan tâm dự trực tuyến Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Khách sạn Media,
44 Lý Thường Kiệt
Trung tâm CNTT hỗ trợ kỹ thuật và chuẩn bị phòng trực tuyến.
ID: 333 456 8228. Pass: 123456
14h00 Hội thảo Quốc gia  - Chia sẻ & Thảo luận về hạ tầng & ứng dụng công nghệ giáo dục ở Việt Nam Cán bộ, giảng viên quan tâm   Trực tuyến qua Zoom   ID: 821 2545 8082. Pass: 729961
Thứ Sáu (ngày 04/3/2022)
Thứ Bảy (ngày 05/3/2022) 
Chủ nhật (ngày 06/3/2022)