null Lịch công tác tuần từ ngày 07/3 đến hết ngày 13/3/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 07/3/2022 đến 13/3/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 07/3/2022)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo phòng TCHC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2/2021 Thành viên HĐTS theo QĐ 876/QĐ-HVCSPT Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
Thứ Ba (ngày 08/3/2022) 
14h00 Họp về Đề án tuyển sinh năm 2022 Phòng QLĐT, Tiến Thành, Thế Dương Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
Thứ Tư (ngày 09/3/2022) 
Thứ Năm (ngày 10/3/2022)
13h30 Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học 2022 Thành viên Hội đồng tuyển sinh TẠI ĐÂY Chủ tịch HĐTS
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456.
TTCNTT,TT&TV chuẩn bị phòng họp
14h00 Sinh hoạt Chi bộ tháng 2 và triển khai công tác tháng 3 - Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Trực tuyến trên GM  
           
Thứ Sáu (ngày 11/3/2022)
Thứ Bảy (ngày 12/3/2022) 
Chủ nhật (ngày 13/3/2022)