null Lịch công tác tuần từ ngày 18/4 đến hết ngày 24/4/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN                                   
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 18/4/2022 đến 24/4/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 18/4/2022)
10h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 19/4/2022)
Thứ Tư (ngày 20/4/2022) 
8h30 Giám đốc tham dự Chương trình  "Yêu thương Việt Nam"   Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Hội trường lớn,
 6B Hoàng Diệu
 
9h00 Công tác tuyển sinh năm 2022 Ban Giám đốc, Phòng QLĐT, Trung tâm CNTT,TT&TV Bộ Giáo dục và Đào tạo Trực tuyến qua Microsoft Team  
Thứ Năm (ngày 21/4/2022)
8h30 Phiên họp thứ 7 - Hội đồng học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành viên Hội đồng và thành viên các Ban chuyên môn của HĐ Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Trực tuyến trên Zoom  
13h30 Hội nghị tổng kết Nghiên cứu khoa học sinh viên
 năm học 2021-2022 của Khoa Kinh tế quốc tế
Đại diện Ban Giám đốc, đại diện phòng QLKH&HT, chuyên viên, giảng viên khoa KTQT và các sinh viên tham gia các đề tài NCKH Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
Trực tuyến trên Zoom ID: 555 226 1111. Pass: 123456
14h00 Lễ tổng kết và trao giải sinh viên NCKH khoa Kinh tế số Đại diện Ban Giám đốc; đại diện phòng QLKH&HT; chuyên viên, giảng viên khoa Kinh tế số và các sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học Phụ trách khoa Kinh tế số
TS. Đàm Thanh Tú
Phòng 304 Tạm hoãn
15h30 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm học 2021-2022 khoa Kinh tế phát triển Đại diện Ban Giám đốc, đại diện phòng QLKH&HT, chuyên viên, giảng viên khoa KTPT và các sinh viên tham gia các đề tài NCKH Phụ trách khoa KTPT
Ths. Bùi Thị Hoàng Mai
Trực tuyến trên Zoom ID: 862-169-2882
Pass: 123456
17h00 Tổng kết nhiệm vụ NCKH sinh viên khoa Tài chính - Đầu tư Đại diện Ban Giám đốc; đại diện phòng QLKH&HT; chuyên viên, giảng viên khoa TCĐT và các sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học Phó Trưởng khoa TC-ĐT
TS. Phạm Mỹ Hằng Phương
Trực tuyến trên Zoom  ID 568-542-8388;
 Pass: 123456
Thứ Sáu (ngày 22/4/2022)
13h30 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp  Thành viên Hội đồng (Các đ/c: PGĐ Hạnh Vân, PGĐ Thế Hùng, Tiến Hùng, Thanh Bình, Luận, Trụ, Nam Hải, Thu Huyền) Chủ tịch Hội đồng
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Trực tuyến trên Zoom  
Thứ Bảy (ngày 23/4/2022) 
13h30 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên năm học 2021-2022 khoa Chính sách công Đại diện Ban Giám đốc, đại diện phòng QLKH&HT, chuyên viên, giảng viên khoa CSC và các sinh viên tham gia các đề tài NCKH Phụ trách khoa CSC
PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh
Trực tuyến trên Zoom ID: 526-999-8118
Pass: 123456
Chủ nhật (ngày 24/4/2022) 
Tổ chức thi kết thúc học phần học giai đoạn 1, kỳ II năm học 2021-2022 từ ngày 18/4 đến hết ngày 29/4/2022. Zoom làm việc của Hội đồng: 4080123456, pass: 123456