null Lịch công tác tuần từ ngày 25/4 đến hết ngày 01/5/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 25/4/2022 đến 01/5/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 25/4/2022)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp Đảng ủy định kỳ Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 Làm việc với Công ty SUDICO Giám đốc Nguyên, PGĐ Hạnh Vân, Trung tâm HTĐT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
17h00 Workshop: "Hành lang vững chắc, vượt ra biển lớn" Khách mời, giảng viên và sinh viên quan tâm Phụ trách khoa TC-ĐT
TS. Phạm Mỹ Hằng Phương
Phòng 308  
Thứ Ba (ngày 26/4/2022)
7h00-17h00 Xúc tiến tuyển sinh, trao đổi, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Đại học Hạ Long Ban Giám đốc và đoàn công tác Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Quảng Ninh  
Thứ Tư (ngày 27/4/2022) 
8h00 Giám đốc Trần Trọng Nguyên dự Phiên họp thứ 2 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số   Thứ trưởng
Trần Duy Đông
Trung tâm điều hành của Bộ  
8h30 Làm việc với tổ chức Chemonics  GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, P.QLKH&HT, đ/c Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 (kết hợp trực tuyến)  
10h00 Làm việc với Công ty DAI Hoa Kỳ  PGĐ Thế Hùng, P.QLKH&HT, đ/c Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 28/4/2022)
9h30 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Cải tiến mô hình phân lớp dữ liệu mất cân bằng dự đoán khách hàng rời bỏ dịch vụ”. Mã số: APD.2022/B01 do TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường làm chủ nhiệm đề tài Thành viên Hội đồng, giảng viên Khoa Kinh tế số không có giờ giảng Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
  Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Ứng dụng các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông cho xúc tiến tuyển sinh tại Học viện Chính sách và Phát triển”. Mã số: APD.2022/B02 do ThS. Đỗ Thế Dương làm Chủ nhiệm đề tài Thành viên Hội đồng, giảng viên Khoa Kinh tế số không có giờ giảng Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h30 Họp công tác XTTS Nhóm thường trực XTTS, Đoàn Thanh niên, P.QLĐT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228.
Pass:123456
14h30 Họp Hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi chứng chỉ ƯDCNTT Cơ bản Các thành viên Hội đồng theo QĐ số 238/QĐ-HVCSPT và nhóm thực hiện Đề án, các đại biểu khách mời Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 29/4/2022)
Sáng Giám đốc Trần Trọng Nguyên làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc     Tỉnh Vĩnh Phúc  
Thứ Bảy (ngày 30/4/2022) 
Chủ nhật (ngày 01/5/2022) 
Tổ chức thi kết thúc học phần học giai đoạn 1, kỳ II năm học 2021-2022 từ ngày 18/4 đến hết ngày 29/4/2022. Zoom làm việc của Hội đồng: 4080123456, pass: 123456