null Lịch công tác tuần từ 02/5 đến hết ngày 08/5/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 02/5/2022 đến 08/5/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 02/5/2022): Nghỉ bù Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
Thứ Ba (ngày 03/5/2022): Nghỉ bù Nghỉ bù Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
Thứ Tư (ngày 04/5/2022) 
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Giao ban mở rộng tháng 5 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
16h00 Làm việc với phòng TCHC Phó Giám đốc Hạnh Vân, phòng TCHC Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
           
Thứ Năm (ngày 05/5/2022)
9h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Vai trò của Nhà nước đối với phát triển doanh nghiệp FDI ở Việt Nam”. Mã số: APD.2022/B03 do TS. Lâm Thùy Dương làm chủ nhiệm đề tài Thành viên Hội đồng, Lãnh đạo và giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh không có giờ giảng Chủ tịch Hội đồng
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30 Triển khai Hướng dẫn của Đảng ủy Bộ KHĐT về công tác quy hoạch cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Học viện Các Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy HV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h15-17h30 Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2021-2022 của Viện ĐTQT Khách mời, cán bộ giảng viên và sinh viên K10, K11 của Viện ĐTQT, cán bộ giảng viên quan tâm Phó Viện trưởng Viện ĐTQT
TS. Phạm Ngọc Trụ
Phòng họp tầng 2  
20h30 Họp công tác chuẩn bị tham gia gian hàng XTTX Cán bộ, giảng viên và sinh viên theo QĐ công tác Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến trên Zoom ID: 333 456 8228.
Pass: 123456
TTCNTT chuẩn bị phòng họp
Thứ Sáu (ngày 06/5/2022)
9h30 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong tại Học viện Chính sách và Phát triển”. Mã số: APD.2022/B07 do ThS. Trần Thị Thanh Minh làm chủ nhiệm đề tài Thành viên Hội đồng, chuyên viên Trung tâm KT và ĐBCL Chủ tịch Hội đồng
PGS, TS. Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp rà soát về công tác chuẩn bị XTTS tại Đại học Bách khoa Đại diện ĐTN, Trung tâm HTĐT, Phòng QLĐT, Trung tâm CNTTTT&TV Phòng QLĐT Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 07/5/2022) 
Chủ nhật (ngày 08/5/2022) 
7h00-17h00 Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2022 Cán bộ, giảng viên và sinh viên theo QĐ công tác Ban Giám đốc Gian hàng 1170A-1170C, Đại học Bách khoa Hà Nội