null Lịch công tác tuần từ ngày 23/5 đến hết ngày 29/5/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/5/2022 đến 29/5/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/5/2022)
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 24/5/2022)
Thứ Tư (ngày 25/5/2022) 
9h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đăng ký xét tuyển vào Học viện Chính sách và Phát triển”. Mã số: APD.2022/B08 do ThS. Trần Thị Ninh làm chủ nhiệm đề tài Thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo Khoa và giảng viên Khoa Kinh tế không có giờ giảng Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 26/5/2022)
10h00 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại Học viện Chính sách và Phát triển”. Mã số: APD.2022/B06 do ThS. Nguyễn Thị Thu làm chủ nhiệm đề tài Thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo BCH công đoàn và các cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Triển khai công tác học tập và rèn luyện Phó Giám đốc Hạnh Vân, đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện Quản lý sinh viên, đại diện lãnh đạo phòng QLĐT, Trung tâm HTĐT, Trung tâm KT&ĐBCL, Phòng CT&CTSV, Ban cán sự lớp các khóa 9,10,11,12, Trợ lý các khoa QLSV Trưởng phòng CT&CTSV
TS. Nguyễn Tiến Hùng
P.502  
16h00 Họp Hội đồng thẩm định đề án đào tạo và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại Học viện Nhóm thực hiện Đề án và các thành viên theo QĐ số 300/QĐ-HVCSPT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại Phòng họp tầng 2 kết hợp trực tuyến Khoa Kinh tế số chuẩn bị phòng họp trực tuyến
Thứ Sáu (ngày 27/5/2022)
9h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp Tổ biên soạn sửa đổi Quy chế Thu nhập tăng thêm Họp Tổ biên soạn sửa đổi Quy chế Thu nhập tăng thêm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 28/5/2022) 
Chủ nhật (ngày 29/5/2022) 
20h00 Sinh hoạt Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến