null Lịch công tác tuần từ ngày 06/6 đến hết ngày 12/6/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 06/6/2022 đến 12/6/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/6/2022) 
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp Giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
14h00 Làm việc với Ban Hỗ trợ CLB Khối trường - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam về Thư viện điện tử dùng chung Chủ tịch HĐHV; PGĐ Thế Hùng; Lãnh đạo TTCNTT,TT&TV; Bộ phận Thư viện; Bộ phận Truyền thông Chủ tịch HĐHV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 07/6/2022) 
Thứ Tư (ngày 08/6/2022) 
8h30 Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Thực thi chính sách an sinh xã hội cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển”. Mã số: APD.2022/A02 do TS. Nguyễn Tiến Hùng làm Chủ nhiệm đề tài Thành viên Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài, chuyên viên Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và cán bộ giảng viên quan tâm Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 09/6/2022)
8h00-16h00 Họp Hội đồng giám khảo đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2021-2022 Thành viên Hội đồng, giảng viên hướng dẫn cùng sinh viên trong nhóm thực hiện, Phòng QLKH&HT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Rà soát công việc chuẩn bị làm việc với Ban kinh tế Trung ương PGĐ Thế Vinh, PGĐ Thế Hùng,  Phòng TCHC, Hằng Phương, Phúc Hạnh, Ngọc Trụ, Xuân Khoa, Vũ Tâm. Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng GĐ  
13h30 Tọa đàm "Công tác tuyển sinh đại học năm 2022" Chủ tịch HĐHV; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị; Toàn thể cán bộ, giảng viên không có giờ giảng  Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại P.308 và trực tuyến qua Zoom Tạm hoãn. Lùi sang thứ 5 tuần sau
15h00 Hội nghị tổng kết NCKH SV năm học 2021-2022 Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện quản lý sinh viên và đại diện các phòng ban có liên quan Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 10/6/2022) 
8h30 Giới thiệu về phần mềm quản lý đào tạo PGĐ Hùng, Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, TTKT&ĐBCL, P.CT&CTSV, P.TCHC, P.QLKH&HT, TT HTĐT, TTCNTT, TV&TT; Đ/c Hiếu, Đ/c Thế Dương, Đ/c Đức Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h30 Làm việc với Ban Kinh tế Trung ương về tổng kết NQ 26 Đoàn Đại biểu Ban Kinh tế Trung ương, PGĐ Thế Vinh, PGĐ Thế Hùng, Phòng TCHC, Thạc Hoát, Hằng Phương, Phúc Hạnh, Ngọc Trụ, Xuân Khoa, Vũ Tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 11/6/2022) 
Chủ nhật (ngày 12/6/2022)