null Lịch công tác tuần từ ngày 20/6 đến hết ngày 26/6/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 20/6/2022 đến 26/6/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 20/6/2022) 
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên Zoom TTCNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp trực tuyến. 
9h30 Làm việc với công ty giới thiệu phần mềm kiểm tra trùng lặp và đạo văn Turnitin Ban GĐHV, P. QLĐT, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, P. QLKH&HT, Trung tâm CNTT, TV&TT. Ban Giám đốc Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 21/6/2022) 
7h15-17h00 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Viện ĐTQT Thành viên HĐ bàn chấm 1 theo QĐ Chủ tịch HĐ
Viện trưởng Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 22/6/2022) 
7h15-17h00 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Viện ĐTQT Thành viên HĐ bàn chấm 4 theo QĐ Chủ tịch HĐ
Viện trưởng Viện ĐTQT
TS. Đào Hoàng Tuấn
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 23/6/2022)
7h15-17h00 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa Tài chính - Đầu tư Thành viên HĐ bàn chấm 1 theo QĐ Chủ tịch HĐ
Phụ trách khoa TC-ĐT
TS. Phạm Mỹ Hằng Phương
Phòng họp tầng 2  
8h30-11h30 Công bố Đề án tuyển sinh năm 2022 và giới thiệu các chuyên ngành tuyển sinh Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT/Khoa/Viện chuyên ngành/Bộ môn Ngoại ngữ/Trung tâm CNTT,TT&TV; các đ/c: Hiếu, Thế Dương, Đức Anh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng Studio tầng 7  
14h00 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Cán bộ, giảng viên có tên tại QĐ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 24/6/2022) 
7h15-17h00 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh tế phát triển   Thành viên HĐ bàn chấm 1 theo QĐ Chủ tịch HĐ
Phụ trách khoa KTPT
Ths. Bùi Thị Hoàng Mai
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 25/6/2022) 
7h15-17h00 Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khoa Chính sách công Thành viên HĐ bàn chấm 1 theo QĐ Chủ tịch HĐ
Phụ trách khoa CSC
PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh
Phòng họp tầng 2  
Chủ nhật (ngày 26/6/2022) 
- Từ ngày 22/6 đến hết ngày 24/6/2022: Chủ tịch HĐHV Giang Thanh Tùng và Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh tham dự lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.
- Từ ngày 21/6 đến hết ngày 23/6/2022: Phó Giám đốc Nguyễn Thế Hùng và Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hạnh Vân đi công tác tại Huế.
- Lịch bảo vệ KLTN từ ngày 21/6 đến ngày 30/6/2022. Hội đồng BVKL tải TẠI ĐÂY.