null Lịch công tác tuần từ ngày 27/6 đến hết ngày 03/7/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 27/6/2022 đến 03/7/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 27/6/2022) 
7h30 Hội đồng bảo vệ KLTN khoa Kinh tế quốc tế Thành viên HĐ bàn chấm 1 Trưởng bàn chấm 1 Phòng họp tầng 2  
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến trên Zoom TTCNTT, TT&TV chuẩn bị phòng họp trực tuyến. 
Thứ Ba (ngày 28/6/2022) 
7h30 Hội đồng bảo vệ KLTN khoa Kinh tế chuyên ngành Đấu thấu Thành viên HĐ bàn chấm 1 Trưởng bàn chấm 1 Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022 Giám đốc Nguyên Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp Bộ  
13h30 Hội đồng bảo vệ KLTN khoa Kinh tế chuyên ngành Đấu thấu Thành viên HĐ bàn chấm 3 Trưởng bàn chấm 3 Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 29/6/2022) 
7h30 Hội đồng bảo vệ KLTN khoa Kinh tế quốc tế Thành viên HĐ bàn chấm 7 Trưởng bàn chấm 7 Phòng họp tầng 2  
8h00 Tập huấn Phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và Phần mềm Cổng thông tin tuyển sinh năm 2022  Các đ/c: Đông, Trụ, Hiếu Vụ Giáo dục Đại học Trường ĐH Thủy Lợi  
9h00 Làm việc với Đại học Hùng Vương về việc triển khai môn học GDPQ&AN cho sinh viên Đại diện Đại học Hùng Vương; GĐ Nguyên; PGĐ Thế Hùng; Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, TTHTĐT, Khoa Cơ bản Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Làm việc với Viện QTKD, ĐHKTQD về chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ lãnh đạo khu vực công  PGĐ Thế Hùng, P.QL KH&HT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Tạm hoãn 
Thứ Năm (ngày 30/6/2022)
9h00 Họp đoàn cán bộ cử đi  làm nhiệm vụ công tác thanh tra/kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Yên Bái Cán bộ, giảng viên có tên tại QĐ 457/QĐ-HVCSPT TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30 Hội đồng bảo vệ KLTN khoa Kinh tế - Chuyên ngành Đầu tư Thành viên HĐ bàn chấm 9 Trưởng bàn chấm 9 Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 01/7/2022) 
Cả ngày Tập huấn Phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và Phần mềm Cổng thông tin tuyển sinh năm 2022  PGĐ Thế Hùng, Đông, Hiếu Vụ Giáo dục Đại học Đại học Hàng Hải, Hải Phòng  
Thứ Bảy (ngày 02/7/2022) 
Cả ngày Tập huấn Phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và Phần mềm Cổng thông tin tuyển sinh năm 2022  PGĐ Thế Hùng, Đông, Hiếu Vụ Giáo dục Đại học Đại học Hàng Hải, Hải Phòng  
Chủ nhật (ngày 03/7/2022)