null Lịch công tác tuần từ ngày 04/7 đến hết ngày 10/7/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 04/7/2022 đến 10/7/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 04/7/2022) 
8h00 Họp Giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp Giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc
14h00 Làm việc với Viện QTKD, ĐHKTQD về chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ lãnh đạo khu vực công PGĐ Thế Hùng, P.QL KH&HT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 05/7/2022) 
Thứ Tư (ngày 06/7/2022) 
Thứ Năm (ngày 07/7/2022)
  13h30 Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa công ty CP Misa với Học viện Chính sách Phát triển BGĐ, Hồng Quân, Đông, Xuân Khoa, cán bộ GV Khoa KTKT, đại diện công ty CP Misa Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
  14h30 Họp HĐ tuyển sinh Thạc sĩ Chủ tịch HĐ, thành viên HĐ (tải tại đây) Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
  17h00 Ký kết hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển với NIC GĐ Trọng Nguyên, PGĐ Thế Hùng, PGĐ Hạnh Vân, Công Thành, Đông, Đàm Tú, Hằng Phương, Phòng QLKH&HT, đại diện TTCNTT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 08/7/2022) 
  18h00 - 20h00 Tham dự Lễ chào mừng Quốc khánh lần thứ 246 của Mỹ tại khách sạn JM Marriott GĐ Trần Trọng Nguyên, PGĐ Thế Hùng   khách sạn JM Marriott  
Thứ Bảy (ngày 09/7/2022) 
Chủ nhật (ngày 10/7/2022) 
Đoàn kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Học viện do Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh làm Trưởng đoàn thực hiện kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 04/7 đến ngày 09/7/2022.