null Lịch công tác tuần từ ngày 15/8 đến hết ngày 21/8/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 15/8/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp xét Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Thành viên Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: PGĐ Hạnh Vân, các đ/c: Thu Huyền, Như Hà, Khoa, Đông, Đỗ Hoa, Đàm Tú Trưởng ban
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 16/8/2022) 
9h00 Họp nhóm soạn thảo Đề án tự chủ tài chính Thành viên nhóm soạn thảo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Làm việc với Công ty ColormediaVN về thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và truyền thông đa phương tiện Khoa QTKD, Khoa KTS, Trung tâm CNTT,TT&TV, Đại diện Phòng QL KH&HT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (17/8/2022)
8h30-16h30 Duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 với Văn phòng Bộ Phòng KH-TC, Văn phòng Bộ   Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 18/8/2022)
8h30-16h30 Duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 với Văn phòng Bộ Phòng KH-TC, Văn phòng Bộ   Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 19/8/2022)
8h30-16h30 Duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 với Văn phòng Bộ Phòng KH-TC, Văn phòng Bộ   Phòng họp tầng 2  
8h30 Tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam: “Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia” Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện; thành viên Ban cán sự, Ban chấp hành Đoàn các lớp hành chính; thành viên Đoàn Thanh niên Học viện; sinh viên Học viện quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tiếp tại P.308 Sinh viên quan tâm dự online tại Zoom: ID 333 444 633.
Pass 123456
Thứ Bảy (ngày 20/8/2022) 
8h00 Tham dự hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, đ/c Đông Bộ Giáo dục và Đào tạo Đại học xây dựng,
số 55 Giải Phóng
 
Chủ nhật (ngày 21/8/2022)