null Lịch công tác tuần từ ngày 22/8 đến hết ngày 28/8/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 22/8/2022 đến 28/8/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 22/8/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị:  TC-HC, QLĐT, CT&CTSV, Viện ĐTQT Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Công tác tự đánh giá CTĐT  PGĐ Vinh; Lãnh đạo các đơn vị: TC-ĐT, CSC, KT-KT, Viện ĐTQT, TCHC, QLĐT; các đ/c: Trụ, Vọng; Trung tâm KT&ĐBCL Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 23/8/2022) 
9h30 Họp Đảng ủy Học viện Các đ/c Đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy HV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
13h45 Tọa đàm về chuẩn đầu ra ngoại ngữ CTĐT bậc Đại học  Ban Giám đốc; Trưởng khoa Ngoại ngữ - Học viện Báo chí và tuyên truyền; Trưởng khoa tiếng Anh - Đại học Thương mại; Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, Khoa/Viện quản lý sinh viên; khoa Cơ bản; Bộ môn Ngoại ngữ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
16h00 Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm tiếp đón, quản lý, tổ chức các hoạt động cho sinh viên khóa mới PGĐ Hùng; Lãnh đạo các đơn vị: Khoa Cơ bản, khoa Luật KT, khoa Kinh tế số, khoa Kế toán - Kiểm toán, P.QLĐT, P.QLKH&HT, P.CT&CTSV; Bộ môn Ngoại ngữ Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (24/8/2022)
9h00 Sinh hoạt Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
10h30 Họp Ban Quản trị tổ chức Thành viên Ban quản trị tổ chức Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp về Kế hoạch tổ chức nhập học đối với sinh viên khóa 13 và Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa và đầu năm  Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, KH-TC, TC-HC, TT HTĐT, Đoàn TN; Lãnh đạo và Trợ lý các Khoa/Viện QLSV/Bộ môn Ngoại ngữ; Phòng CT&CTSV Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
15h30 Họp Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào – CamPuchia Các đ/c trong Ban tổ chức: PGĐ Hạnh Vân, Tiến Hùng, Đông, Vọng, Khoa, Thuận, Tiến Thành, Nguyễn Dương, Thu Hà  Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 25/8/2022)
8h00-17h00 Tổ chức thực hành trực tuyến nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trình độ đại học năm 2022 PGĐ Hùng, các đ/c: Đông, Hiếu Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Duy Tân, Số 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng  
8h00 Họp công tác tổ chức thi tuyển viên chức  Hội đồng tuyển dụng, Tổ thư ký, Ban giám sát, các Ban giúp việc Hội đồng, các viên chức có tên TẠI ĐÂY Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30 Sinh hoạt Chi bộ 6 Toàn thể đảng viên Chi bộ 6 Bí thư Chi bộ 6
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h00 Sinh hoạt Chi bộ 5 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 5 Bí thư Chi bộ 5
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng 305  
10h30 Sinh hoạt Chi bộ 4 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 4 Bí thư Chi bộ 4
TS. Nguyễn Như Hà
Phòng họp tầng 2  
14h00 Tổng kết năm học 2021-2022 khoa KTQT Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa KTQT Trưởng khoa KTQT
TS. Bùi Thúy Vân
Giảng đường 308  
14h00 Tổng kết năm học 2021-2022 khoa CSC Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa CSC Phụ trách khoa CSC
PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh
Giảng đường 402  
16h00 Tổng kết năm học 2021-2022 của khoa Kinh tế số Ban Giám đốc; đại diện các phòng/ban/trung tâm, giảng viên và sinh viên khoa KTS Phó Trưởng khoa KTS
TS. Đàm Thanh Tú
Giảng đường 408  
Thứ Sáu (ngày 26/8/2022)
  Tổ chức thực hành trực tuyến nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trình độ đại học năm 2022 PGĐ Hùng, các đ/c: Đông, Hiếu Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Duy Tân, Số 03 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng  
8h00 Trao đổi, hợp tác trong tuyển sinh, đào tạo thạc sĩ với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng PGĐ Hùng, đ/c: Đông Hiệu trưởng trường CĐKT-KH Đà Nẵng
TS. Nguyễn Văn Huỳnh
Trụ sở Trường CĐ KT-KH Đà Nẵng  
Thứ Bảy (ngày 27/8/2022)

7h30
Khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng, thí sinh dự tuyển Chủ tịch HĐTD
Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 308  
8h00
(Cả ngày)
Tổ chức thi phỏng vấn đối với các vị trí việc làm tại khối các Phòng, Trung tâm Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng, thí sinh dự tuyển Trưởng Tiểu ban kiểm tra, sát hạch Các giảng đường tầng 3  
8h15-12h00 Tổ chức thi Kiến thức chung và Tiếng Anh đối với các vị trí việc làm giảng viên Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng, thí sinh dự tuyển Ban coi thi Phòng 403  
Chủ nhật (ngày 28/8/2022) 
8h00
(Cả ngày)
Tổ chức thi phỏng vấn đối với các vị trí việc làm tại khối các Phòng, Trung tâm (tiếp tục) Hội đồng tuyển dụng, các Ban giúp việc Hội đồng, thí sinh dự tuyển Trưởng Tiểu ban kiểm tra, sát hạch Các giảng đường tầng 3