null Lịch công tác tuần từ ngày 03/10 đến hết ngày 09/10/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/10/2022) 
8h00 Khai mạc tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 13 trúng tuyển năm 2022 Đại diện Ban Giám đốc; Phòng CT&CTSV; Lãnh đạo phòng QLĐT; Lãnh đạo và Trợ lý các Khoa/Viện quản lý sinh viên; sinh viên khóa 13 trúng tuyển năm 2022 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Trực tuyến.
ID: 333 444 6338.
Pass: 123456
Tuần sinh hoạt công dân diễn ra từ ngày 03/10 đến ngày 21/10. Buổi sáng bắt đầu tư 8h00, buổi chiều từ 13h00. Lịch chi tiết tại KH số 52 TẠI ĐÂY
8h30 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban mở rộng tháng 10 Ban Giám đốc; Trưởng/Phụ trách các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc Học viện
13h30 Đảng ủy họp và sinh hoạt chuyên đề Các đảng ủy viên Bí thư Đảng ủy HV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 04/10/2022) 
Thứ Tư (ngày 05/10/2022)
8h30 Khai mạc khóa đào tạo chuyên sâu tại doanh nghiệp Đại Việt, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội Trung tâm BD, TV&PBCS Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trụ sở Doanh nghiệp nhựa Đại Việt, Thường Tín, HN  
13h30 Họp thường trực Hội đồng học viện  Thường trực Hội đồng học viện Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h00 Họp với Trung tâm CNTT,TT&TV  Phó Giám đốc Thế Hùng, TTCNTT,TT&TV Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
16h30 Thảo luận về trao đổi hợp tác công tác đào tạo giữa các Trường khối ngành kinh tế Giám đốc Nguyên, PGĐ Hùng, TS. Đông Đại học KTQD Trực tuyến qua MS Team  
Thứ Năm (ngày 06/10/2022)
8h00 Hội thảo "Giới thiệu tổng quan về Đổi mới sáng tạo đối với các đơn vị thuộc Bộ KH và ĐT" Giám đốc Nguyên, PGĐ Hùng, và các cán bộ, giảng viên đã đăng ký Trung tâm đổi mới sáng tạo Hội trường tầng 6, Tòa nhà NIC Hà Nội, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết  
14h00 Hợp tác SHB và APD Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH&HT, TCHC, QLĐT; các đ/c: Luận, Hoàng Mai Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 Sinh hoạt tháng 9 và triển khai công tác tháng 10/2022 - Chi bộ 1 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 07/10/2022)
9h00 Họp tổ soạn thảo Quy chế thu nhập tăng thêm Thành viên Tổ soạn thảo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp về công tác tổ chức nhập học K13 Ban Tổ chức nhập học, Lãnh đạo và Trợ lý các khoa/viện QLSV. Danh sách Ban Tổ chức TẠI ĐÂY Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 08/10/2022)
8h30 Dự Hội nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện Mê Linh, TP Hà Nội và giới thiệu về chương trình đào tạo của Học viện TS. Đông, TS. Vọng Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mê Linh, TP Hà Nội.  
Chủ nhật (ngày 09/10/2022)