null Lịch công tác tuần từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/10/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Ba (ngày 11/10/2022) 
8h00 Khai mạc khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Thường Tín, TP Hà Nội Trung tâm BD,TV&PBCS Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Huyện Thường Tín,
Hà Nội
 
10h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 12/10/2022)
Thứ Năm (ngày 13/10/2022)
Thứ Sáu (ngày 14/10/2022)
9h00 Họp Tổ biên soạn đề án tự chủ tài chính Thành viên Tổ biên soạn Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
10h00 Làm việc với Công ty VNPT về Máy chủ ảo, Quản lý nhân sự, Số hóa tài liệu, E-learning Đại diện phòng TCHC và P. QLĐT, TTCNTT,TV&TT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2 (TẠM HOÃN) 
14h00 Hội thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 BGĐ, Lãnh đạo TC-HC, QLĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Trực tuyến qua nền tảng Microsoft Teams  TTCNTT, TT&TV kết nối
Thứ Bảy (ngày 15/10/2022)
Chủ nhật (ngày 16/10/2022)