null Lịch công tác tuần từ ngày 28/11 đến hết ngày 04/12/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 28/11/2022 đến 04/12/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 28/11/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc; Lãnh đạo P.TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp với khoa Chính sách công Bí thư Đảng ủy HV, Ban Giám đốc, Toàn thể cán bộ, giảng viên khoa CSC Bí thư Đảng ủy HV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
10h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Các đ/c đảng ủy viên, các đ/c trong BGĐ Bí thư Đảng ủy HV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Làm việc với Vụ TCCB Bí thư Đảng ủy HV, Ban Giám đốc, Vụ TCCB   6B, Hoàng Diệu  
Thứ Ba (ngày 29/11/2022) 
10h00 Sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 5 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 5 Bí thư Chi bộ 5
TS. Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
13h30 Làm việc với công ty Tetra Tech GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, đ/c Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Tư (ngày 30/11/2022)
9h00 Bộ môn Đấu thầu vả QLDA - Khoa Kinh tế đưa sinh viên k11 đi thực tế và làm việc với đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam Giảng viên và sinh viên lớp Đấu thầu và quản lý dự án K11 Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Hội trường lớn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam  
14h00 Họp về Đề án tuyển sinh 2023, KH hoạt động năm 2023, Quy chế Thu chi nội bộ Ban Giám đốc, các đ/c: Trâm, Đông, Huyền Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 01/12/2022)
8h00 Họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2022; Rà soát công tác chuẩn bị KH kỷ niệm 15 năm thành lập Học viện Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Phòng QL KH&HT, TTCNTT,TT&TV, các đ/c: Hằng Phương, Duy Tùng, Hoàng Linh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Tọa đàm: "Chiêu thức lừa đảo tài chính qua mạng và cách phòng ngừa cho sinh viên APD" Khách mời: Đại diện Ban Giám đốc và diễn giả; Trung tâm CNTT,TT&TV; Đại diện: Đoàn thanh niên, P.CT&CTSV; toàn thể sinh viên  Trung tâm CNTT, TT&TV P.308  
14h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Các đ/c đảng ủy viên, các đ/c trong BGĐ Bí thư Đảng ủy HV
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h30-15h00 Họp về công tác tự đánh giá CTĐT Trung tâm KT&ĐBCL, Lãnh đạo Khoa Chính sách công, Khoa Tài chính - Đầu tư và Viện ĐTQT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
15h00-15h30 Các thành viên tham gia viết báo cáo Tự đánh giá chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Lãnh đạo khoa Tài chính Đầu tư, Viện ĐTQT Phó Giám đốc TTKT&ĐBCL
TS. Phạm Ngọc Trụ
 
15h30 Làm việc với Đại học Andrews Uni về hợp tác đào tạo Thạc sĩ GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, P.QLKH&HT, Lãnh đạo phòng QLĐT và khoa CSC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 02/12/2022)
8h30 Hội nghị liên tịch về công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật từ trường học giai đoạn 2022-2025 Đại diện huyện Hoài Đức, xã An Khánh, An Thượng; Đại diện Đảng ủy Học viện; Ban Giám đốc; Đại diện Đoàn thanh niên; Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, CT&CTSV, QLĐT, TTHTĐT Lãnh đạo Học viện  Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 03/12/2022)
8h00 Hội đồng góp ý đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ Thành viên hội đồng theo các Quyết định số 1082, 1083/QĐ-HVCSPT ngày 23/11/2022 Chủ tịch các Hội đồng theo Quyết định Phòng họp tầng 2, C308 Chuyên ngành CSC
Thành viên hội đồng theo các Quyết định số 1084/QĐ-HVCSPT ngày 23/11/2022 Chủ tịch các Hội đồng theo Quyết định Giảng đường C407, C409, C410 Chuyên ngành TC-NH
Thành viên hội đồng theo các Quyết định số 1085/QĐ-HVCSPT ngày 23/11/2022 Chủ tịch các Hội đồng theo Quyết định  Giảng đường C402 Chuyên ngành QTKD
Chủ nhật (ngày 04/12/2022)