null Lịch công tác tuần từ ngày 05/12 đến hết ngày 11/12/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 05/12/2022 đến 11/12/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 05/12/2022) 
8h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung Ương Đảng khóa XIII Các đ/c Đảng ủy viên của Đảng bộ Học viện, Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ thuộc Đảng bộ Hv Bộ Chính trị, Ban Bí thư Hội trường lớn, 6B Hoàng Diệu Hội nghị diễn ra trong 2 ngày:
Ngày 05/12: Buổi sáng từ 8h00-11h30, chiều từ 14h00-16h30;
Ngày 06/12: Buổi sáng từ 8h-11h00, buổi chiều từ: 14h00-16h50
Thứ Ba (ngày 06/12/2022) 
8h00 Họp đánh giá, xếp loại viên chức Ban Giám đốc Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
9h30-10h30 Họp phối hợp triển khai dự án LCD Ban Giám đốc; P.QL KH&HT; các giảng viên tham dự cuộc tham vấn tại địa phương: TS Hoát, Hoàng Mai, Thu, Bích Hạnh, Tô Hùng, Hà Anh Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h30 Hội đồng nghiệm thu giáo trình tài liệu tham khảo thuộc ĐANN 2022 Thành viên HĐ theo QĐ, Lãnh đạo khoa Cơ bản, toàn thể Bộ môn NN, cán bộ giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp trù bị công tác chuẩn bị Hội thảo cấp quốc gia tại Đại học Hà Nội PGĐ Thế Hùng, các đ/c: Khoa, Tú, Hạnh, Thế Dương   Trụ sở Đại học Hà Nội  
Thứ Tư (ngày 07/12/2022)
Cả ngày Làm việc với Cục CS PCCC&CNCH Giám đốc, PGĐ Vân, Bộ phận ĐHDA, đ/c Lương   Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 08/12/2022)
8h30 Họp giao ban mở rộng tháng 12 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc HV Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham gia họp, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
10h30 Gặp mặt các viên chức mới và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 Ban Giám đốc, các viên chức mới và HĐLĐ 68 Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
10h30 Sinh hoạt Chuyên đề quý IV và sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 6 Toàn thể Đảng viên CB6 Bí thư CB6
Trần Trọng Nguyên
Giảng đường tầng 6  
13h30 Sinh hoạt Chuyên đề quý IV và sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên CB3 Bí thư CB3
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
13h30 Sinh hoạt Chuyên đề quý IV và sinh hoạt định kỳ - Chi bộ 5 Toàn thể Đảng viên CB5 Bí thư CB5
Nguyễn Thế Vinh
P.307  
Thứ Sáu (ngày 09/12/2022)
8h30 Tiếp thu, hoàn thiện tài liệu chuẩn bị Phiên 10 HĐHV Thường trực HĐHV, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp Chi bộ tháng 11, triển khai công tác tháng 12, sinh hoạt chuyên đề Quý 4 - Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên CB1 Bí thư CB1
TS. Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
15h30 Sinh hoạt chuyên đề quý 4 và họp chi bộ định kỳ - Chi bộ 2 Toàn thể đảng viên CB2 Bí thư CB2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 10/12/2022)
8h00 Diễn đàn "Sinh viên chuyển đổi - sáng tạo" Khách mời; BCH Đoàn thanh niên HV; sinh viên; cán bộ giảng viên quan tâm Đoàn thanh niên Bộ P.308  
Chủ nhật (ngày 11/12/2022)