null Lịch công tác tuần từ ngày 12/12 đến hết ngày 18/12/2022

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 12/12/2022 đến 18/12/2022
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 12/12/2022) 
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h30 Họp đánh giá, xếp loại viên chức và công khai kê khai tài sản thu nhập của Lãnh đạo Học viện Chủ tịch HĐHV; Ban Giám đốc; đại diện Đảng ủy, Công đoàn; Bí thư ĐTN; Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc HV Lãnh đạo Học viện Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp hội đồng xét miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội đợt 2 cho các Khóa 10,11, 12 và 13 học kì 1 năm học 2022-2023 Phòng CT&CTSV, phòng KH-TC, Lãnh đạo và trợ lý khoa các khoa/Viện quản lý sinh viên Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2  
14h00 Họp các nội dung hoạt động  của Trung tâm CNTT, TV&TT Toàn thể chuyên viên Trung tâm CNTT, TT&TV Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Văn phòng TT  
Thứ Ba (ngày 13/12/2022) 
8h30 Làm việc với Vụ TCCB về chức năng, nhiệm vụ của Học viện  Các đảng ủy viên và Ban Giám đốc   Phòng họp Bộ,
6B Hoàng Diệu
 
Thứ Tư (ngày 14/12/2022)
8h30 Hội nghị Danh mục ngành thí điểm các trình độ của giáo dục đại học PGĐ Hùng, đ/c Đông Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
 
14h00 Công tác kiểm điểm cá nhân và tập thể, Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2023 - Chi bộ 3 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Nguyễn Thị Hạnh Vân
Phòng họp tầng 2 Đề nghị các đ/c tham dự đầy đủ
Thứ Năm (ngày 15/12/2022)
8h00 Hội thảo quốc gia: "Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số lần 2" do Học viện đồng phối hợp với Trường ĐH Hà Nội và Trường Đại học Thương Mại tổ chức GĐ Nguyên, PGĐ Thế Hùng, Phòng QL KH&HT, Khoa KT số, cán bộ/giảng viên quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Hội trường A1, Trường ĐH Hà Nội  
8h00 Đại hội Hội Cựu chiến binh Bộ KH&ĐT Các cựu chiến binh Học viện   6B, Hoàng Diệu  
8h30 Phiên họp thứ 10 của Hội đồng học viện Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên HĐHV, Thành viên các Ban chuyên môn Chủ tịch HĐHV
TS. Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2  
14h00 Nội dung tọa đàm khoa học Học viện chuyên đề PSDI 2021: Đánh giá tiến trình phát triển bền vũng tại các địa phương VN Phòng KHHT, Toàn thể Giảng viên học viện và các cán bộ quan tâm Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
P.308  
15h00 Sinh hoạt Chi bộ 4 Toàn thể Đảng viên Chi bộ 4 Bí thư Chi bộ 4
TS. Nguyễn Như Hà
Phòng họp tầng 2  
Thứ Sáu (ngày 16/12/2022)
8h30 Họp Tổ soạn thảo Quy chế thu nhập tăng thêm Thành viên Tổ soạn thảo Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2  
9h30 Hội đồng thẩm định Giáo trình Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh Thành viên Hội đồng, khoa Kinh tế số và cán bộ, gv quan tâm Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
10h30 Sinh hoạt Chi bộ 2 Toàn thể Đảng viên CB2 Bí thư Chi bộ 2
TS. Nguyễn Thế Hùng
Phòng họp tầng 2  
13h30 Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng: bình xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
15h00 Tọa đàm chủ đề: "Cơ hội việc làm ngành  Kế Kiểm và hướng nghiệp cùng ACCA và ACV"  Khách mời: Đại diện BGĐ, Phòng KHHT, Diễn giả: Ths-Nguyễn Thị Thủy, Giám Đốc Trung tâm đào tạo AuditCareVietnam (ACV), Kế toán trưởng IBM Việt Nam; Thầy cô và SV Khoa Kế toán - Kiểm toán; cán bộ giảng viên và sinh viên quan tâm Phó Trưởng khoa
Kế toán - Kiểm toán
C704  
Thứ Bảy (ngày 17/12/2022)
7h30 Tập trung thí sinh Các thí sinh ứng tuyển   C308  
7h45-11h30 Phỏng vấn xét tuyển Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 Hội đồng Chuyên ngành Chính sách công Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
C302, 303  
Hội đồng Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng C304  
Hội đồng Chuyên ngành Quản trị kinh doanh C301  
13h30 Giám đốc dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam   Chính phủ và Ban KT Trung Ương Trung tâm Hội nghị quốc gia  
Chủ nhật (ngày 18/12/2022) 
14h00 Khai mạc Giải bóng đá APD Cup 2022 Khách mời, BCH Đoàn thanh niên, sinh viên  BCH Đoàn TN Sân bóng đá Thuần - Khu đô thị Bắc An Khánh