null Lịch công tác tuần từ ngày 23/01 đến hết ngày 29/01/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/01/2023 đến 29/01/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 23/01/2023): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Ba (ngày 24/01/2023): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Tư (ngày 25/01/2023): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Năm (ngày 26/01/2023): Nghỉ Tết Nguyên đán
Thứ Sáu (ngày 27/01/2023)
10h00 Gặp mặt nhân dịp đầu Xuân Quý Mão Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể viên chức và người lao động của Học viện Lãnh đạo Học viện Hội trường 442, Nhà Hiệu bộ  
Thứ Bảy (ngày 28/01/2023)
Chủ nhật (ngày 29/01/2023)