null Lịch công tác tuần từ ngày 08/05 đến hết ngày 14/05/2023

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 08/5/2023 đến 14/5/2023
Trực BGĐ: Giám đốc Trần Trọng Nguyên
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 08/5/2023)
8h00 Họp giao ban Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng TC-HC Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
8h00 Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương cho công chức, viên chức của Bộ PGĐ Ngô Văn Giang, các đ/c: Hồng Liên, Đức Huy, Long, Hoài và học viên tham dự khóa học Phó Giám đốc
Ngô Văn Giang
Phòng họp tầng 2  
9h00 Họp giao ban mở rộng Ban Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các đơn vị thuộc Học viện Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2 Trường hợp Trưởng/Phụ trách các đơn vị không tham dự, cử cấp dưới họp thay phải báo cáo trực tiếp Giám đốc
Thứ Ba (ngày 09/5/2023)
Thứ Tư (ngày 10/5/2023)
10h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 1 Toàn thể đảng viên Chi bộ 1 Bí thư Chi bộ 1
Đ/c Nguyễn Tiến Hùng
Phòng họp tầng 2  
Thứ Năm (ngày 11/5/2023)
8h30 Triển khai việc đồng tổ chức Hội thảo quốc tế "Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam" cùng 04 trường Đại học Phòng QLKH&HT, Trung tâm CNTT,TV&TT, Khoa KTPT Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Trực tuyến từ
Phòng họp tầng 2
 
13h30 Sinh hoạt Chi bộ định kì tháng 5 của Chi bộ 5 Toàn thể đảng viên Chi bộ 5 Bí thư Chi bộ 5
Đ/c Nguyễn Thế Vinh
P.309  
14h00 Sinh hoạt định kỳ Chi bộ 3 Toàn thể đảng viên Chi bộ 3 Bí thư Chi bộ 3
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Vân
P.405  
14h00 Tổng kết NCKH sinh viên 2022-2023 khoa Luật Kinh tế Khách mời: GĐ Nguyên, Đại diện P. QL KH&HT, P.CT&CTSV, và P. QLĐT; CB, GV, sinh viên khoa Luật Kinh tế Trưởng khoa Luật KT
TS. Nguyễn Như Hà
P.301  
14h00 Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH sinh viên và tuyên dương sinh viên tiêu biểu của Khoa Kinh tế  Khách mời: PGĐ Nguyễn Thế Vinh; toàn thể giảng viên, trợ lý Khoa Kinh tế; Đại diện Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm thuộc Học viện; sinh viên được khen thưởng; đại diện BCH, BCS các lớp SV thuộc Khoa KT và cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm Trưởng Khoa Kinh tế
TS. Nguyễn Thanh Bình 
Giảng đường
508, Nhà C
 
14h00 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên khoa Kinh tế số Khách mời: GĐ Trần Trọng Nguyên, Lãnh đạo phòng QLKH&HT; toàn thể giảng viên và sinh viên khoa KTS Phó Trưởng khoa Kinh tế số
TS. Đàm Thanh Tú
P.302  
14h00-15h30 Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH sinh viên khoa Kinh tế quốc tế Khách mời: PGĐ Thế Hùng, Đại diện các Phòng/Trung tâm; cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa KTQT Phó Trưởng khoa KTQT
TS. Trịnh Tùng
Giảng đường 402  
15h00 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên khoa Chính sách sông Khách mời: GĐ Trần Trọng Nguyên, Lãnh đạo phòng QLKH&HT; toàn thể giảng viên và sinh viên khoa Chính sách công Chủ tich Hội đồng PGS, TS. Ngô Phúc Hạnh Giảng đường 703  
14h00-16h00 Tọa đàm khoa học cấp Học viện “Chính sách tiền tệ kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Lý thuyết đến thực tiễn ở một số nước và Việt Nam” Khách mời: Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị; cán bộ giảng viên khoa TC-ĐT; học viên cao học; cán bộ giảng viên quan tâm Khoa Tài chính - Đầu tư Trực tuyến và Trực tiếp tại Phòng họp tầng 2 ID: 333 456 8228
Pass: 123456
16h30 Tổng kết NCKH sinh viên 2022-2023 khoa Tài chính Đầu tư  Khách mời: PGĐ Nguyễn Thế Hùng,  lãnh đạo phòng QL KH&HT; CB, GV khoa TCĐT, sinh viên khoa Tài chính - Đầu tư Trưởng khoa TCĐT
TS. Phạm Mỹ Hằng Phương
P.308  
16h30 Tổng kết NCKH sinh viên 2022-2023 khoa Quản trị kinh doanh Khách mời: PGĐ Nguyễn Thế Vinh, PGĐ Nguyễn Thị Hạnh Vân, Đại diện P. QL KH&HT và P.CT&CTSV; CB, GV, sinh viên khoa QTKD Trưởng khoa QTKD
TS. Vũ Thị Minh Luận
Hội trường 150, nhà Hiệu bộ  
Thứ Sáu (ngày 12/5/2023)
8h30 Tọa đàm khoa học cấp Học viện “Thúc đẩy hệ sinh thái phát triển kinh doanh/doanh nghiệp: Giải pháp Coaching, Mentoring, Consulting” Khách mời: Chủ tịch HĐHV, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị; cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa QTKD; Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Trực tuyến và Trực tiếp tại Hội trường 150, nhà Hiệu bộ ID: 333 444 9338

Pass: 123456
8h30 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện, Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Trúc Hội đồng nghiệm thu theo QĐ, Phòng QL KH&HT, đại diện Lãnh đạo khoa Kinh tế, thành viên thực hiện đề tài Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
13h00 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện A05, A06, A07 Hội đồng nghiệm thu theo QĐ, Bộ môn NN, Phòng QL KH&HT Chủ tịch HĐ
PGS, TS. Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2  
Thứ Bảy (ngày 13/5/2023)
8h30 Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên khoa Kinh tế phát triển Khách mời: GĐ Nguyên, đại diện P. QL KH&HT, P.CT&CTSV, P. QLĐT và TT.KT&ĐBCL; toàn thể giảng viên và sinh viên khoa KTPT Phụ trách khoa KTPT
TS. Bùi Thị Hoàng Mai
P.301  
Chủ nhật (ngày 14/5/2023)