null Lịch công tác tuần từ ngày 03/02 đến hết ngày 09/02/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 03/02/2020 đến 09/02/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 03/02/2020)
8h30 Họp Ban Giám đốc Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: Viện ĐTQT, P.QLĐT, Bộ môn Ngoại ngữ, P.QL KH&HT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
9h30 Họp Đảng ủy  Các Đảng ủy viên  Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Ba (ngày 04/02/2020)
8h30 Họp nhóm Chiến lược phát triển Học viện  Các thành viên: Thế Hùng, Hồng Quân, Minh Vân, Phúc Hạnh, Thanh Tú, Hoài, Hoàng Tuấn, Vọng  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh 
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
9h30 Họp về công tác chuẩn bị Hội nghị quán triệt các quy định đối với sinh viên;
Quy chế một cửa đối với sinh viên và rà soát các quy định liên quan đến sinh viên 
Lãnh đạo các đơn vị: TCHC, QLĐT, KH&HT, CTSV, KT&ĐBCL, TTHTĐT, TT CNTT-TV&TT, Đoàn thanh niên  Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh 
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
13h30 Họp kiểm định CTĐT các tiêu chuẩn 1 - 3, phụ lục 8 Lãnh đạo các khoa QTDN, KTQT, KTPT. TT KT&ĐBCL, các đ/c: Vọng, Trụ, giảng viên phụ trách tiêu chuẩn Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh 
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
14h00 Giám đốc Đào Văn Hùng họp tổ chuyên gia tư vấn Bộ trưởng   Bộ trưởng
Nguyễn Chí Dũng
Phòng họp Bộ, 6B Hoàng Diệu  
Thứ Tư (ngày 05/02/2020) 
8h30 Họp kiểm định CTĐT các tiêu chuẩn 4 - 6 Lãnh đạo các khoa QTDN, KTQT, KTPT. TT KT&ĐBCL, các đ/c: Vọng, Trụ, giảng viên phụ trách tiêu chuẩn Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh 
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
16h00 Làm việc với AVSE về nội dung triển khai Diễn đàn VSF Các đ/c: Hoài, Thế Đông, Hằng Phương, Đình Hòa, Kiến Vọng, Khánh (VĐTQT) Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Năm (ngày 06/02/2020)
8h30 Họp kiểm định CTĐT các tiêu chuẩn 7 - 9 Lãnh đạo các khoa QTDN, KTQT, KTPT. TT KT&ĐBCL, các đ/c: Vọng, Trụ Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh 
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
14h00 Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2020 Thành viên HĐ theo Quyết định  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh Các đơn vị báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch XTTS (01/KH-HVCSPT ngày 02/01/2020) và chuẩn bị ý kiến đóng góp cho công tác XTTS năm 2020.
Thứ Sáu (ngày 07/02/2020)
Thứ Sáu (ngày 07/02/2020)
8h00 Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona Các thành viên Ban chỉ đạo Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
8h30 Nghiệm thu Đề tài NCKH: APD/2019/C05  Thành viên HĐ, cán bộ giảng viên quan tâm Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
8h30 Họp kiểm định CTĐT các tiêu chuẩn 10-11 Lãnh đạo các khoa QTDN, KTQT, KTPT. TT KT&ĐBCL, các đ/c: Vọng, Trụ, giảng viên phụ trách tiêu chuẩn Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh 
Phòng họp tầng 3, An Khánh  
10h00 Làm việc với Công ty tư vấn KPI Thành viên nhóm Đề án KPI Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
14h30 Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng công tác năm 2020 Toàn thể Đảng viên Bí thư Đảng ủy
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Bảy (ngày 08/02/2020)
Chủ Nhật (ngày 09/02/2020)