null Lịch công tác tuần từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 10/02/2020 đến 16/02/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 10/02/2020)
15h00 Làm việc với Al Việt Nam về đạo tạo Elearning  Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: QLĐT, QL KH&HT, TT CNTTTT&TV Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Ba (ngày 11/02/2020)
14h00 Họp triển khai về đào tạo trực tuyến Lãnh đạo các đ/v: P.QLĐT, P.CTCTSV, TTTTTV&TT; Đức Anh Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
15h00 Họp về triển khai đào tạo trực tuyến Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị: P.CTCTSV, P.KHTC; Phòng QLĐT, Trung tâm TTTV&TT Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Thứ Tư (ngày 12/02/2020) 
10h00 03 khoa (QTKD, KTQT, KTPT) nộp báo cáo tự đánh giá và minh chứng file mềm và file cứng về Trung tâm Khảo thí và ĐBCL     Trung tâm Khảo thí và ĐBCL  
Thứ Năm (ngày 13/02/2020)
14h00 Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 Phó Giám đốc Thanh Tùng, TS. Thế Hùng   Đại học Kinh tế quốc dân  
15h00 Họp về công tác khảo sát  Phòng CT&CTSV, đ/c Luận, thành viên nhóm khảo sát Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh
Phòng họp tầng 2, An Khánh Tạm hoãn, lịch cụ thể sẽ thông báo sau
Thứ Sáu (ngày 14/02/2020)
8h30 Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến Learning Management System  Toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện, giảng viên thỉnh giảng học kỳ II năm học 2019-2020. Chương trình tập huấn tải TẠI ĐÂY. Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 3, An Khánh Giảng viên mang theo Laptop. Trường hợp vắng mặt báo cáo trực tiếp Giám đốc
14h00 03 khoa (QTKD, KTQT, KTPT) báo cáo Giám đốc về Báo cáo tự đánh giá Lãnh đạo 3 khoa, Trung tâm KT&ĐB, các đ/c: Trụ, Vọng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh Tạm hoãn, lịch cụ thể sẽ thông báo sau
Thứ Bảy (ngày 15/02/2020)
Chủ nhật (16/02/2020)