null Lịch công tác tuần từ ngày 17/02 đến hết ngày 23/02/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 17/02/2020 đến 23/02/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 17/02/2020)
10h00 Công tác xúc tiến tuyển sinh  Lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, TTCNTT, TV&TT; Bí thư, Phó bí thư Đoàn TN  Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
14h00 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp  Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
14h30 Phỏng vấn ứng viên xét chuyển chức danh nghề nghiệp  Thành viên Hội đồng, các đ/c Quân, Vịnh, Thu Phương Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
Thứ Ba (ngày 18/02/2020)
14h00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản  Thành viên Hội đồng Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
Thứ Tư (ngày 19/02/2020) 
10h00 Họp Đề án mở mã ngành đào tạo Marketing Các đ/c: Luận, Hoàng Cường,  Nguyễn Đông, Quỳnh Phó Giám đốc
Nguyễn Thế Vinh 
Phòng họp tầng 2, An Khánh   
Thứ Năm (ngày 20/02/2020)
13h30 03 khoa (QTKD, KTQT, KTPT) báo cáo Giám đốc về Báo cáo tự đánh giá Lãnh đạo 3 khoa, Trung tâm KT&ĐB, các đ/c: Trụ, Vọng Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh Yêu cầu 03 khoa nộp báo cáo về Trung tâm KT&ĐBCL trước 10h00 sáng Thứ năm
Thứ Sáu (ngày 21/02/2020)
14h00 Họp nhóm Đề án hợp tác Indiana Giám đốc Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng, các đ/c: Hoàng Tuấn, Hoát, Hoài, Phúc Hạnh, Thế Hùng, Hà Anh, Minh Hạnh  Giám đốc Đào Văn Hùng Phòng họp tầng 2, An Khánh  Tạm hoãn, lùi sang thứ 3, ngày 25/02/2020
Thứ Bảy (ngày 22/02/2020)
8h00 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Chính sách công  Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Chính sách công  Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng 305  
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Chính sách công  Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Phó Giám đốc
Giang Thanh Tùng
Phòng 308  
13h30 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Chính sách công  Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2, An Khánh  
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Chính sách công  Thành viên HĐ Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Thạc Hoát
Phòng 305  
Chủ nhật (23/02/2020)