null Lịch công tuần từ ngày 24/02 đến hết ngày 01/3/2020

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 24/02/2020 đến 01/3/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 24/02/2020)
8h30 Họp Đảng ủy, Ban Giám đốc Ban Giám đốc, các đ/c Đảng ủy viên Giám đốc Đào Văn Hùng Phòng họp tầng 2, An Khánh   
Thứ Ba (ngày 25/02/2020)
8h30 Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng  Các đ/c Đảng ủy viên, Ủy viên Ban kiểm tra Đảng ủy Học viện, các đ/c trong Chi ủy các Chi bộ, cán bộ chuyên trách công tác Đảng Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung
Hội trường lớn,
6B Hoàng Diệu
Đề nghị các đ/c tham dự đầy đủ, trường hợp vắng mặt phải báo cáo trực tiếp Bí thư Đào Văn Hùng
15h00 Họp nhóm Đề án hợp tác Indiana Giám đốc Đào Văn Hùng, Phó Giám đốc Giang Thanh Tùng, các đ/c: Hoàng Tuấn, Hoát, Hoài, Phúc Hạnh, Thế Hùng, Hà Anh, Minh Hạnh  Giám đốc Đào Văn Hùng Phòng họp tầng 2, An Khánh   
Thứ Tư (ngày 26/02/2020) 
Thứ Năm (ngày 27/02/2020)
Thứ Sáu (ngày 28/02/2020)
Thứ Bảy (ngày 29/02/2020)
Chủ nhật (01/3/2020)