null Lịch công tác tuần từ ngày 06/4 đến hết ngày 12/4/2020

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 6/4/2020 đến 12/4/2020
Trực BGĐ: Giám đốc Đào Văn Hùng
Thời gian Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai (ngày 06/4/2020)
Thứ Ba (ngày 07/4/2020)
Thứ Tư (ngày 08/4/2020) 
9h00 Họp trực tuyến về báo cáo tự đánh giá 03 CTĐT sau thẩm định lần 1 PGĐ Vinh; toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên 03 khoa (KTQT, QTDN, KTPT); Trung tâm KT&ĐBCL; các đ/c: Đông, Trụ, Vọng  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2 Trung tâm CNTT, TV và TT chuẩn bị trang thiết bị
Thứ Năm (ngày 09/4/2020)
14h00-15h00 Họp trực tuyến về Đề án tuyển sinh năm 2020 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị  Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2 Trung tâm CNTT, TV và TT chuẩn bị trang thiết bị
15h00-16h00 Họp trực tuyến về Đề án tự chủ Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị, Nhóm tự chủ Giám đốc
Đào Văn Hùng
Phòng họp tầng 2
Thứ Sáu (ngày 10/4/2020)
8h00 Họp trực tuyến nhóm xây dựng Quy chế thu chi nội bộ Thành viên nhóm xây dựng Quy chế Phó Giám đốc
Trần Trọng Nguyên
Phòng họp trực tuyến  
Thứ Bảy (ngày 11/4/2020)
Chủ nhật (12/4/2020)
Các đơn vị làm việc tại nhà, tổ chức họp online. Trường hợp đặc biệt đến Học viện làm việc khi có lệnh triệu tập của Trưởng đơn vị hoặc Ban Giám đốc.